A modern rabszolgaságra és az emberkereskedelemre vonatkozó irányelv

Thumbnail Thumbnail

A modern rabszolgaságra és az emberkereskedelemre vonatkozó irányelv

 

Ez a Szabályzat nem hivatalos fordítás, csak az Ön számára más nyelvű eredeti dokumentum megértésének eszközeként szolgál. Ha az angol verzió és a fordítás között bármilyen eltérés van, az angol nyelvű verzió az irányadó. A Diversey nem vállal semmiféle felelősséget a fordítás esetleges hibáival, hiányosságaival és kétértelműségeivel kapcsolatban. Bármely személy vagy szervezet, aki a lefordított tartalomra támaszkodik, saját felelősségére teszi ezt. Ha bármilyen kétsége merül fel, olvassa el a hivatalos angol változatot. Ha felhívná a figyelmünket egy fordítási hibára vagy pontatlanságra, kérjük, küldjön egy e-mailt a következő email címre:  Attn: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708 privacy@diversey.com

 

 

1. Mi a rabszolgaság és az emberkereskedelem?

Rabszolgaság: tulajdonjog gyakorlása egy személy felett

Szolgaság: a szolgáltatásnyújtás kötelezettségét kényszerítés vagy erő használatával érik el

Kényszermunka vagy kötelező munkavégzés: a munkát vagy a szolgáltatásokat a személytől büntetéssel való fenyegetés alapján várják el, és ezt az adott személy nem önként vállalta.

Emberkereskedelem: más személy utazásának megszervezése vagy megkönnyítése kizsákmányolás céljából

1.1 A modern rabszolgasággal és emberkereskedelemmel kapcsolatos jogszabályok a négy fő tevékenységbe tartoznak.

1.2 A jelen irányelv mind a négy tevékenységre kiterjed.

 

2. Hogyan érint bennünket?

2.1 A modern rabszolgaság összetett és sokrétű bűncselekmény, és ennek kezelése minden Diversey dolgozó (mi, a társaság, akik oda tartozunk) szerepvállalását megköveteli. Első pillantásra ez az egész téma irrelevánsnak tűnhet a Diversey számára, de rendkívül releváns, és mindenkinek ébernek kell lennie.

2.2 Nagyon alapvető szempont, hogy az emberek kizsákmányolásának és az emberkereskedelemnek a megakadályozása, valamint a munkaerő és a hírnév védelme üzleti szempontból is észszerű.

2.3 A modern rabszolgaságról szóló jogszabályok elismerik azt a fontos szerepet, amelyet a vállalkozások játszhatnak és kell játszaniuk a rabszolgaság kezelésében, és arra ösztönzi őket, hogy többet tegyenek.

2.4 Ezt szem előtt tartva különösen nagy figyelmet kell a következőkre fordítanunk:

2.4.1 ellátási láncunk

2.4.2 kiszervezett tevékenységek, különösen azokban a joghatóságokban, amelyek lehet, hogy nem rendelkeznek megfelelő biztosítékokkal

2.4.3 a takarítási és vendéglátóipari ágazatok és beszállítók

2.4.4 vállalati vendéglátás

 

3. Felelősségek

3.1 A Diversey, a vezetők és a munkatársak mindegyike felel annak biztosításáért, hogy munkatársainkat megóvják, tisztességesen és méltóságteljesen kezeljék.

3.2 mindenkinek be kell tartania az irányelvet, és tudatában kell lennie annak, hogy a modern rabszolgaság és emberkereskedelem szőnyeg alá söprése nem fogadható el.

3.3 A Társaság

3.3.1 A következőket vállaljuk:

egyértelmű politikák és eljárások fenntartása, amelyek hozzájárulnak a kizsákmányolás és az emberkereskedelem megakadályozásához mind szervezetünkben, mind az ellátási láncainkban, és megóvják a munkavállalóinkat és jó hírnevünket;

b) a munkaerő-toborzási politika világos kezelése;

c) ellenőrzések végzése az ellátási láncokban és az új szállítók ellenőrzése;

d) példát mutatni azáltal, hogy megfelelő ellenőrzéseket végzünk minden alkalmazottnál és munkaerő-felvételi irodánál annak biztosítása érdekében, hogy tudjuk, ki dolgozik nekünk és velünk;

e) biztosítjuk, hogy a személyzet valamennyi tagja számára nyitott és átlátható panaszeljárást működtessünk, és a felvetett aggályok kezelése érdekében egyszerű bejelentési eljárás működjön;

f) törekszünk a figyelem felkeltésére, hogy kollégáink tudják, mit teszünk jóllétük és az iparágunkban dolgozó egyének jóléte érdekében;

g) világos éves kimutatást készítünk arról, hogy milyen lépéseket teszünk annak érdekében, hogy rabszolgaság és emberkereskedelem ne szerepeljen az ellátási láncunkban, és hogy bizonyítsuk, hogy felelősségünket komolyan vesszük alkalmazottaink és ügyfeleink előtt.

3.4 A vezetők

3.4.1 A vezetők:

a) odafigyelnek és megközelíthetők a munkatársak számára;

b) megfelelően reagálnak, ha valamit elmondanak nekik, ami arra utalhat, hogy egy munkatárs vagy bármely más személy kizsákmányolt helyzetben van;

c) figyelnek a rabszolgaság jeleire (lásd a Rabszolgaság azonosítását alább);

d) felhívják kollégáink figyelmét a kérdések megvitatására és a képzések nyújtására, hogy mindenki képes legyen észrevenni az emberkereskedelem és a kizsákmányolás jeleit, és tudja, hogy mit kell tenni;

e) felhasználják tapasztalataikat és szakmai megítélésüket a helyzetek felmérésére és a megfelelő reakció érdekében.

3.5 Munkatársak

3.5.1 A jelen irányelv keretében mindannyian felelősek vagyunk. Bármi is legyen az Ön szerepe, vagy a pozíciója, a következőt kell tennie:

a) tartsa nyitva a szemét és a füleit, és ha gyanítja, hogy valaki (munkatárs vagy valamelyik ellátási láncunkban lévő személy) valaki más ellenőrzése, fenyegetése vagy kényszerítése alatt dolgozik vagy nyújt szolgáltatást, kövesse a jelentési eljárást (lásd a rabszolgaság jelentése);

b) kövesse a jelentéstételi eljárásunkat, ha egy kolléga valamit elmond nekünk, amiről azt gondolja, hogy jelezte, hogy ő vagy valaki más kizsákmányolás vagy rossz bánásmód részese;

c) mondja el nekünk, ha úgy gondolja, hogy még többet tehetünk az emberek kizsákmányolásának megakadályozásáért.

 

4. A kockázatok

4.1 Az elsődleges kockázati területek, amelyekkel szembe kell néznünk, a modern rabszolgasággal és az emberkereskedelemmel kapcsolatban a következők:

4.1.1 ellátási láncok;

4.1.2. ügynökségeken keresztüli toborzás;

4.1.3. általános munkaerő-felvétel;

4.1.4. a vendéglátás, takarítás és vendéglátóipar területén tevékenykedő ügyfelek.

4.2 A jelen irányelvben meghatározott eljárásokon keresztül fogjuk kezelni ezeket a veszélyeztetett területeket.

 

5. Eljárásaink

5.1 Rabszolgaság elleni nyilatkozat

5.1.1 Világos éves nyilatkozatot készítünk, amelyben ismertetjük azokat a lépéseket, amelyeket annak érdekében tettünk, hogy a rabszolgaság és az emberkereskedelem ne legyen jelen az ellátási láncokban, és megmutatjuk, hogy komolyan vesszük felelősségünket alkalmazottaink, az ellátási láncban dolgozó emberek és az ügyfelek iránt.

5.1.2 A nyilatkozatot weboldalunkon tesszük közzé.

5.1.3 Korábbi nyilatkozataink a honlapunkon is elérhetőek maradnak.

5.1.4 A Diversey nyilatkozata a következő kérdéseket fogja felvázolni:

a) A Diversey állásfoglalása a globális piachoz vonatkozásában

b) Az ágazatok, amelyeken belül tevékenykedik

c) Az országok, amelyekben jelen van

d) Az ellátási láncokkal kapcsolatos részletek

e) A legfontosabb kockázati területek, amelyekkel szembesülünk, és a modern rabszolgaság és az emberkereskedelem elkerülésére és megelőzésére irányuló megközelítésünk

f) Az általunk meghozott intézkedések annak biztosítására, hogy a rabszolgaság és az emberkereskedelem lehetősége jelentősen csökkenjen szállítóinkkal, alkalmazottakkal és alvállalkozókkal

5.1.5 Továbbra is elmondjuk a vállalkozásoknak, amelyekkel üzletet kapcsolatban vagyunk, hogy nem vagyunk hajlandóak elfogadni az emberi kizsákmányolás semmilyen formáját sem.

5.1.6. Biztosítani fogjuk, hogy a beszállítói szerződéseik tartalmazzák a rabszolgaság és az emberkereskedelem elleni záradékot. Az ellátási lánc minden rétegén átmenő záradékok megtiltják a beszállítók és alkalmazottaik számára, hogy rabszolgaságban vagy emberkereskedelemben vegyenek részt.

5.1.7 Gondoskodunk arról, hogy elszámolást tudjunk adni az ellátási folyamat minden lépéséről, és hogy tudjuk, ki szállít nekünk árukat és szolgáltatásokat, és ellenőrzési mechanizmusokkal és folyamatokkal rendelkezzünk, beleértve az alábbiakat:

a) szállítóink feltérképezése;

b) a szállítók kockázatértékelése, valamint az új és a már létező szállítókra vonatkozó kérdőívek;

c) szállítói auditok.

5.2 Toborzás

5.2.1 Ügynökségek bevonása

a) HR-részlegeink a vállalati politikát fogják követni, és kizárólag a jóváhagyott, meghatározott megbízható munkaerő-felvételi ügynökségeket alkalmazzák. Alaposan ellenőrizni fogjuk a munkaerő-közvetítő ügynökségeket, mielőtt a jóváhagyott ügynökségek listájára  felvesszük őket. Ez a következőket foglalja magában:

i) Háttérellenőrzések végzése és a hírnév vizsgálata

ii) Annak biztosítása, hogy a személyzet rendelkezzen a megfelelő kerettel (például munkavégzési vízummal).

iii) Annak biztosítása, hogy az ügynökség gondoskodjon róla, hogy a közvetített személyt megfelelő módon ellenőrizzék

b) Az alkalmazott ügynökökre vonatkozóan rendszeres felülvizsgálatot fogunk végezni.

5.3 Általános toborzás

a) Biztosítjuk, hogy minden munkatársunk írásos munkaszerződéssel rendelkezzen, és ne kelljen semmilyen közvetlen vagy közvetett díjat fizetnie a munka megszerzéséhez.

b) Biztosítani fogjuk, hogy a személyzet jogszerűen dolgozhasson az Egyesült Királyságban.

c) Meg fogjuk adni munkatársaink nevét és címét (számos, ugyanazt a címet felsoroló ember jelezheti a magas megosztott foglaltságot, ami gyakran a kizsákmányolt személyek tényezője).

d) Minden új munkatársnak tájékoztatást fogunk adni a jogszabályban előírt jogairól, beleértve a táppénzt, a szabadságra járó fizetést és minden egyéb olyan előnyt, amelyre jogosult lehet.

5.3 Ha a toborzási eljáráson keresztül azt gyanítjuk, hogy valakit kihasználnak, a toborzási csapat követni fogja jelentési eljárásainkat (lásd: rabszolgaság bejelentése).

 

6. A rabszolgaság azonosítása

6.1 Nincs tipikus áldozat, és néhány áldozat nem érti meg, hogy kihasználják, és jogosult segítséget és támogatást kapni. A következő kulcsjelek azonban jelezhetik, hogy valaki rabszolgaság vagy emberkereskedelem áldozata lehet:

6.2.1 A személy nem rendelkezik saját útlevéllel, személyazonosítóval vagy úti okmányokkal.

6.2.2 A személy úgy cselekszik, mintha valaki más utasítást adott volna nekik, vagy valaki betanította volna.

6.2.3 Lehetővé teszik mások számára, hogy beszéljenek helyettük, amikor hozzájuk beszélnek.

6.2.4 Munkába menéskor kirakják, utána pedig felveszik őket.

6.2.5 A személy visszafogott, vagy úgy tűnik megijedt.

6.2.6 Nem tűnik úgy, hogy szabadon képes lenne kapcsolatba lépni barátaival vagy családjával.

6.2.7 A személynek korlátozott társadalmi interakciója vagy kapcsolata van a közvetlen környezetén kívüli emberekkel.

Ez a felsorolás nem kimerítő jellegű.

6.2 Lehet, hogy egy személy számos, a fentiekben meghatározott emberkereskedelmi mutatót tanúsít, de nem szükségszerűen rabszolgaság vagy emberkereskedelem áldozata. Gyakran képet fog alkotni a személyes körülményekről, amelyek arra utalhatnak, hogy valami nem igaz.

6.3 Ha gyanakszik, jelentse a vezetőnek, vagy használja az integritás vonalat: https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/53084/index.html 

 

7. A rabszolgaság bejelentése

7.1 Ha valakivel az aggályairól beszélt, megállíthatja, hogy valaki mást kizsákmányolás vagy visszaélés érjen.

7.2 Ha úgy gondolja, hogy valaki közvetlen veszélyben van, tárcsázza a 999-et.

7.3 Egyéb esetben meg kell vitatnia az aggályait az országos ellátási lánc vezetőjével (a Workday könyvtárban találja meg), aki dönt a cselekvési irányról, és további tanácsokat nyújt, vagy jelentést készít az Integrity Line (https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/53084/index.html) segítségével.

7.4 Nem minden áldozat akarja, hogy segítsenek rajta, és előfordulhatnak olyan esetek, amikor a gyanús emberkereskedelem bejelentése veszélyezteti a potenciális áldozatot, ezért fontos, hogy ha nincs közvetlen veszély, a további lépések megtétele előtt megbeszélje aggályait az ellátási lánc vezetőjével.

 

8. Képzés

8.1 Képzést biztosítunk azoknak a munkatársnak, akik részt vesznek a toborzási és ellátási láncok kezelésében.

8.2 Általánosabb figyelemfelkeltő képzést biztosítunk az alkalmazottaknak a csoportvezetők vagy menedzserek útján, online képzési modulok felhasználásával.

 

9. Eljárásaink felügyelete

9.1 A rabszolgaság elleni politikát rendszeresen, legalább évente felülvizsgáljuk. Az általunk végzett módosításokról tájékoztatást és/vagy képzést biztosítunk.