Adatvédelmi szabályzat

Thumbnail Thumbnail

Adatvédelmi szabályzat
 

A Diversey (a „Társaság”) tiszteletben tartja az adatvédelemmel kapcsolatos aggodalmakat. A jelen Adatvédelmi szabályzat („Adatvédelmi szabályzat”) azokra a személyes adatokra vonatkozik (az alábbiakban meghatározottak szerint), amelyeket a diversey.com oldalon és más olyan vállalati weboldalakon gyűjtünk, amelyek erre az Adatvédelmi szabályzatra hivatkoznak (együttesen a „Weboldal(ak)”). Ez az Adatvédelmi szabályzat a Vállalat és az ön között megegyezett, az ilyen weboldalak használatára vonatkozó „Felhasználási feltételekbe” is beépült, annak feltételeit figyelembe veszi és felhasználja. Azon nagybetűs kifejezéseknek a jelentése, amelyeket a jelen Adatvédelmi szabályzat nem ad meg, a fent említett Felhasználási feltételekben kerül meghatározásra.

Ez az Adatvédelmi szabályzat leírja, hogy milyen típusú információkat gyűjtünk a weboldalakon, hogyan használhatjuk ezeket az információkat, kivel oszthatjuk meg azokat, és mit tehetünk azért, hogy megvédjük őket. Azt is elmondjuk, hogyan kérhetnek meg minket arra, hogy megváltoztassuk az alkalmazottakkal való kommunikáció módját, illetve hogy megválaszoljuk az adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatban felmerülő bármely kérdést.

Az általunk gyűjtött információk

Amikor a felhasználó ellátogat a Weboldal(ak)ra, megadhat (és gyűjthetünk) különféle információkat, mint például a nevét, e-mail címét, postai levelezési címét, otthoni / mobiltelefonszámát, fizetésiszámla-információkat (például hitelkártya-adatokat), demográfiai vagy más személyes adatokat (a továbbiakban: Személyes Adatok) a webhely (ek) használatakor, például amikor regisztrál egy fiókot, és arra tartalmat tölt fel, vagy amikor kapcsolatba lép a webodal(ak) más felhasználóival olyan funkciók révén, mint például a visszajelzés. Az alábbiakban bemutatjuk a weboldal(ak)on gyűjtött információtípusok rövid, általános leírását:

Eszközök segítségével gyűjtött információk: a Társaság intelligens eszközök, alkalmazások és digitális nyomkövető megoldások (pl. IntelliDish, IntelliCare, IntelliTrail, IntelliTrak, IntelliConsult) a nem személyes adatok különféle formáit is gyűjti, például eszközhasználati adatokat, helymeghatározási adatokat és üzleti hírszerzési adatokat. Amennyiben a felhasználók mobileszközei valamely alkalmazásunkat használják, az ilyen eszközökkel kapcsolatos helymeghatározási adatokat is gyűjthetjük, feltéve, hogy a felhasználó beleegyezik az ilyen információgyűjtésbe. Az ilyen helymeghatározási adatokat össze lehet hasonlítani más adatokkal, hogy azokból Személyes Adatokat lehessen kinyerni.

Érzékeny személyes adatok: Amennyiben a felhasználó beleegyezik az ilyen adatok feldolgozásába, a felhasználó fajára, etnikai származására, szexuális irányultságára, a politikai véleményére, vallási vagy filozófiai meggyőződésére, vagy a felhasználó egészségére vagy munkahelyi szokásaira vonatkozó adatokat is gyűjthetünk. Az ilyen információkat néha „Érzékeny személyes adatoknak” hívják.

Ha a felhasználó külső közösségi hálózatot (például a Facebook, Google+ vagy LinkedIn fiókot) használ a webhely (ek) re való bejelentkezéshez vagy más módon próbál kapcsolatot létesíteni a Társasággal, akkor nevét és egyéb adatait összegyűjthetjük az alkalmazott közösségi hálózatról és fiókról. Például a toborzási oldalainkon a felhasználó dönthet úgy, hogy az adott közösségi oldalon létesített fiókjáról jelentkezik be, vagy, hogy (az iCIMS szolgáltatónk segítségével) dinamikus önéletrajzot nyújt be, amely az idő múlásával automatikusan, a közösségi hálózati fiókkal egyidejűleg kerül frissítésre. A közösségi hálózat fiókbeállításaival a felhasználó megakadályozhatja az adatok folyamatos megosztását.

 

Sütik

Amikor a felhasználó ellátogat a weboldal(aink)ra, társaságunk és harmadik felek bizonyos információkat automatizált módon gyűjthetnek olyan technológiák felhasználásával, mint például a sütik, webszerver-naplók és a webes nyomjelzők. A sütik olyan kisméretű fájlok, amelyeket a weboldalak és az e-mail szerverek azért helyeznek el és kérnek hozzáférést a felhasználók számítógén, vagy más internethez csatlakoztatott eszközein, hogy egyedileg azonosítsák az alkalmazott böngészőt vagy az eszközt, illetve hogy információkat vagy beállításokat tárolhassanak az adott eszközön. A böngésző adott esetben tájékoztathat arról, hogy milyen üzenet kerül kijelzésre bizonyos típusú sütik fogadásánál, és hogyan lehet korlátozni, letiltani vagy törölni bizonyos sütiket. Felhívjuk azonban felhasználóink figyelmét, hogy bizonyos sütik elfogadása nélkül weboldalunk nem minden funkciója használható. Például használhatunk bizonyos alapvető sütiket, amelyek felhasználóink navigációját segítik a weboldalra lépéskor, vagy bizonyos űrlapok kitöltése során. Ezeknek a sütiknek a letiltása vagy normál lejárati idejük előtti törlése problémákat okozhat.

 

Automatikusan gyűjtött információk

Webszervereink naplózhatnak olyan információkat, mint az eszköz és az operációs rendszer, vagy a böngésző típusa, a domain, az eszköz azonosítója, az Internet Protokoll („IP”) cím és egyéb rendszerbeállítások, valamint a rendszer által használt nyelv, illetve az ország és az időzóna, ahol az eszköz található. A webszerver naplói olyan információkat is rögzíthetnek, mint például a weboldalunkra hivatkozó weboldal címe és az internethez való csatlakozáshoz használt eszköz IP-címe.
Annak szabályozása érdekében, hogy mely webkiszolgálók helyezzék el a sütiket, majd kapjanak hozzáférést, és tudjanak automatikusan adatokat gyűjteni, a weblapokra címkéket, úgynevezett webes nyomjelzőket, kisméretű fájlokat helyezhetünk el, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy megtudjuk, látogatóink milyen tevékenységeket végeznek weboldalunkon. Hasonló technológiát alkalmazhatunk az elküldött e-mailekben, amellyel lehetővé válik a sütik elhelyezése vagy elérése, valamint lehetővé teszik számunkra, hogy megtudjuk, a címzett megkapta-e, illetve megnyitotta-e az adott e-mailt, valamint hogy rákattintott-e az e-mailben található linkekre.
Ezen túlmenően összegyűjtjük azokat a információkat, amelyeket a felhasználók a weboldal tartalmának keresése, a megrendelések leadása vagy szolgáltatások megújításakor (ideértve a felhasznált Termék nevét is), a profiljukban szereplő információkat szerkesztésekor, telefonon, e-mailben, szöveges szolgáltatások segítségével, velünk kapcsolatba lépve, vagy a blogokhoz, vitafórumokhoz vagy közösségi hozzászólásokhoz való hozzászólások során adnak meg.
 


Harmadik fél adatgyűjtése

Weboldal(aink)on harmadik fél webes elemző szolgáltatásait használjuk, például a Google Analyticset. Ezek a szolgáltatók sütiket és webes nyomjelzőket, vagy más technológiát használnak annak elemzésére, hogy a felhasználók hogyan használják a Weboldal(aka)t. Az ilyen technológiával összegyűjtött információkat (ideértve adott esetben az IP-címet is) a szolgáltatók közéteszik vagy közvetlenül összegyűjtik ezeket az információkat, amelyeket a Weboldal(ak) felhasználása felmérésének megkönnyítésére használnak.

A harmadik felek személyes adatokat gyűjthetnek a felhasználók online tevékenységeiről a különböző Weboldal(ak) használata során. Például azok a harmadik fél szolgáltatók, amelyek a Weboldalainkon egyes beágyazott tartalmakat és eszközöket (például egy beágyazott Twitter vagy Facebook hírcsatorna, vagy a DISQUS beágyazott blog-kommentáló rendszere) szolgáltatnak, illetve bármely olyan közösségi hálózat, amellyel a felhasználók be tudnak jelentkezni, vagy információt tudnak továbbítani Weboldalainkra, személyes adatokat gyűjthetnek közvetlenül a felhasználóktól az ilyen tartalmakkal és eszközökkel való interakcióval összefüggésben.

A felhasználók a Weboldalainkon végzett tevékenységeivel kapcsolatos adatokat összegyűjthetjük a felhasználók egyéni érdeklődési körére szabott hirdetések más weboldalakon és online szolgáltatások segítségével történő megjelentetése céljából. A felhasználó dönthet úgy, hogy társaságunkat felkéri az ilyen célból tárolt adatok összegyűjtésére. Részt veszünk harmadik felek szolgáltatásainak reklámozásában. A hirdetési szolgáltatások nyomon követhetik a felhasználók online tevékenységeit automatizált eszközök segítségével történő információgyűjtéssel, ideértve a fent leírt automatizált technológiákat is, és felhasználhatják ezeket az információkat a felhasználókra érdeklődésére szabott és / vagy az előző látogatások alapján kalibrált reklámok megjelenítésére a Weboldalainkon. Társaságunk és a harmadik félként fellépő kereskedők belső és harmadik féltől származó sütiket is felhasználhatnak külön-külön, vagy együttesen, valamint más automatizált eszközöket és az ilyen eszközök segítségével gyűjtött és más forrásokból i) származó adatokat is felhasználhatnak a hirdetésekkel kapcsolatos tájékoztatásra, azok optimalizálására és megjelenítésére (ideértve a Weboldalaink korábbi látogatásain alapuló reklámokat is), és (ii) jelentéseket készíthetnek hirdetésmegjelenítéseinkről, a hirdetési szolgáltatások egyéb felhasználásairól, valamint ezekkel a hirdetésmegjelenítésekkel és hirdetési szolgáltatásokkal való interakciókról (ideértve azt is, hogy ezek miként kapcsolódnak a Weboldalaink látogatásaihoz).

Kizárólag annyi Személyes Információt gyűjtünk, amennyi észszerűen szükséges vagy releváns ahhoz, hogy a felhasználók teljes mértékben élvezhessék Weboldalaink és a kapcsolódó funkcióinak használatát, valamint amennyi a Termékek, egyéb szolgáltatások vagy a kapcsolódó támogatás nyújtásához szükséges.

 

Az összegyűjtött adatok felhasználása

A Weboldal(ak) látogatásakor a felhasználókkal kapcsolatban gyűjtött információkat különféle célokra használhatjuk fel, ideértve a következőket:

 • A személyazonosság ellenőrzése;
 • A kérések, kérdések és kérelmek feldolgozása, értékelése és megválaszolása;
 • Fiókok létrehozása, adminisztrálása és az azokkal kapcsolatos kommunikáció;
 • Közvetlen üzletszerzési célú tájékoztatás, ha ebbe a felhasználó beleegyezett;
 • Az adatok feldolgozása lehetővé teszi számunkra, hogy biztosítsuk azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyeket ügyfeleink és / vagy vállalataik megvásároltak, vagy bérbe vettek a Társaságtól;
 • Ha szükséges, kapcsolatfelvétel az ügyféllel a feltételek érvényesítéséhez;
 • Hozzáférés biztosítása a felhasználói profilhoz és a böngészési előzményekhez;
 • Az ilyen adatok személyesen azonosítható szempontjainak összesítése és eltávolítása az adatelemzési szolgáltatások elvégzése érdekében, feltéve, hogy az ügyfél ehhez hozzájárulását adta, vagy az adatfeldolgozást a törvény megengedi. Ez magában foglalja álnéven szereplő és anonim adatok létrehozását;
 • Vállalkozásunk működtetése, értékelése és fejlesztése (ideértve az új termékek és szolgáltatások fejlesztését; a kommunikáció kezelését; a piackutatás és az adatelemzés elvégzését; a reklámozás és a marketing hatékonyságának meghatározását és kezelését; termékeink, szolgáltatásaink, Weboldalaink és kommunikációnk elemzését és testre szabását; valamint számviteli, könyvvizsgálati, számlázási, egyeztetési és beszedési tevékenységek elvégzése, feltéve, hogy az ügyfél hozzájárult ehhez, vagy a feldolgozást a törvény megengedi);
 • A weboldal segítségével benyújtott információk alapján az állásjelentkezések feldolgozása és kapcsolatfelvétel a jelentkezővel az esetleges foglalkoztatással kapcsolatban;
 • A csalások, illetéktelen tranzakciók, követelések és egyéb kötelezettségek elleni védekezés és megelőzés, valamint a kockázatnak való kitettség és a minőségvédelmi előírások kezelése;
 • Az alkalmazandó jogi követelmények betartása és betartatása, ideértve az ipari szabványokat, valamint irányelveinket és feltételeinket, például a Szerződési Feltételeinket;
 • Az összesített weboldal-használatimutatók ellenőrzése (például a látogatók teljes száma és a megtekintett oldalak); és
 • Személyre szabási és nyomon követési szolgáltatások nyújtása;
 • Minden olyan kereskedelmi megállapodásból fakadó kötelezettségeink betartása és teljesítése, amelyeket ügyfeleinkkel, vagy azokkal a szervezetekkel kötünk, amelyek ügyfeleinket alkalmazzák vagy szerződtetik.

A Személyes Adatokat csak addig őrizzük meg, amíg azok a fent említett célok teljesítéséhez vagy a vonatkozó törvények betartásához, a viták megoldásához, a problémák elhárításához vagy a nyomozáshoz való segítségnyújtáshoz szükségesek vagy relevánsak. Miután a személyes adatok megőrzése már nem szükséges, azokat az adatmegőrzési és -megsemmisítési irányelveinknek megfelelően megsemmisítjük.

 

  Adatátvitel / továbbítás harmadik személyek részére

  A Társaság részt vehet az ügyfelektől begyűjtött Személyes Adatok harmadik fél szolgáltatók számára történő továbbításában, amely szolgáltatókat a Társaság a Termékek, valamint más tartalmak és szolgáltatások nyújtásának támogatására használ. Az alkalmazandó törvényeknek megfelelően a Társaság automatikusan összegyűjtött és egyéb, nem személyesen azonosítható információkat adhat át az érdekelt harmadik felek számára, hogy ezzel segítse ezeket a feleket bizonyos programok, tartalmak, szolgáltatások, hirdetések, promóciók, és / vagy a Társaság révén elérhető funkciók használati, megtekintési és demográfiai mintáinak megértésében. Általában ezeket a közzétételeket a jelen Adatvédelmi Szabályzathoz hasonló feltételek szabályozzák, és a címzettek kötelesek ezeket az információkat kizárólag az adatközlés céljainak megfelelően felhasználni.

  Az alkalmazandó törvények által megengedett módon bizonyos Személyes Adatokat megoszthatunk leányvállalatainkkal és közös marketingpartnereinkkel a jelen adatvédelmi irányelvben ismertetett célokból. Személyes Adatokat is átadhatunk az erre a célra engedélyezett nagykereskedőinknek azzal a céllal, hogy felvegyük ügyfeleinkkel a kapcsolatot az általuk benyújtott kérések és kérdések nyomon követése céljából, illetve azért, hogy tájékoztassuk ügyfeleinket új tevékenységeinkről.

  A Társaság harmadik fél fizetési szolgáltatásait veheti igénybe, és ügyfeleink személyes adatait átadhatják az ilyen szolgáltatóknak a díjfizetések és az ügyfeleink által a Weboldal(ak)on kezdeményezett egyéb tranzakciók feldolgozása kapcsán.

  A Társaság ezeket az információkat csak olyan harmadik feleknek továbbítja, amelyek szerződéses megállapodással vállalják az ilyen adatok védelmét olyan módon, amely nem kevésbé korlátozó jellegű, mint a Társaság saját, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásai.

   

  Személyes adatok harmadik országba történő jogszerű továbbítása

  Az ügyfeleinkről gyűjtött személyes adatokat Társaságunk jogosult az Egyesült Államokba, vagy más, az információk eredeti gyűjtőhelyétől eltérő országokba továbbítani. Előfordulhat, hogy ezekben az országokban nem ugyanazok az adatvédelemi törvények vannak hatályban, mint abban az országban, amelyben az ilyen információk eredetileg összegyűjtésre kerültek. Ügyfeleink adatainak nemzetközi adattovábbítása esetén az ilyen adatokat a jelen Adatvédelmi Szabályzatban leírtaknak megfelelően és az alkalmazandó törvényekkel összhangban védjük meg.

   

  Törvény által előírt adattovábbítás

  Az alkalmazandó jogszabályi előírásokra is figyelemmel ügyfeleink adatait nyilvánosságra hozhatjuk (i) ha azt törvényi, rendeleti vagy jogi eljárás, például idézés írja elő; (ii) kormányzati szervek, például a bűnüldöző hatóságok felkérésére; (iii) ha úgy véljük, hogy az ilyen adatok közzététele valamely fizikai, pénzügyi vagy egyéb kár, sérülés vagy veszteség megelőzése érdekében szükséges vagy megfelelő; illetve (iv) bármely gyanús vagy ténylegesen jogellenes tevékenység kivizsgálásával összefüggésben.

   

  A felhasználó választási lehetőségei

  Ha a felhasználó frissíteni vagy módosítani szeretné adatait vagy előfizetési preferenciáit, ezt az alábbi „Kapcsolatfelvétel” című szakaszban leírtak szerint teheti meg. Bizonyos Weboldal(ak)on mindezt közvetlenül a felhasználói fiókba történő bejelentkezés után lehet megtenni. Bármely promóciós e-mailünkről a tőlünk kapott promóciós e-mailek „leiratkozás” elnevezésű hiperhivatkozására kattintva lehet leiratkozni. A profilban végrehajtott változtatások a rendszerbe történő elmentést követően lépnek hatályba a Személyes Adatokat érintő felhasználói kérdésekre vonatkozó szokásos eljárásokkal összhangban.

  A felhasználó országának adatvédelmi előírásaitól függően a felhasználók törvényes joga hozzáférni azokhoz a Személyes Adatokhoz, amelyeket a felhasználókról gyűjtöttünk össze és kezelünk. Ezenkívül ha egy adott felhasználó úgy véli, hogy Személyes Adatai pontatlanok, akkor jogában áll kérelmezni az ilyen adatok helyesbítését, vagy módosítását. E kérelmek benyújtásához, vagy a Személyes Adataik feldolgozásának kifogásolásához, vagy az ilyen adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásához (ezeket a jogokat bizonyos országok adatvédelmi törvényei biztosítják) a felhasználóknak fel kell venniük velünk a kapcsolatot az alábbi, "Kapcsolat" című szakaszban leírtak szerint.

   

  Az érzékeny Személyes Adatok kezeléséhez történő hozzájárulás (Opt-In)

  Amint az korábban is kifejtésre került, érzékeny Személyes Adatokat is gyűjthetünk, ha ahhoz a felhasználó a beleegyezését adta. Ha a felhasználó hozzájárul az érzékeny személyes adatok gyűjtéséhez és felhasználásához az általunk nyújtott szolgáltatásokért cserében, amely magában foglalhatja az ilyen érzékeny személyes adatok harmadik félnek történő továbbítását is, akkor ezt bármikor megteheti a felhasználói preferenciákban található 'opt-in' mező kipipálásával. Ha a rendelkezésre álló lehetőségek egyike sem felel meg a felhasználó igényeinek, vagy további kérdése van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

  Az érzékeny Személyes Adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása (Opt-Out) harmadik személyeknek történő adattovábbítás esetén

  Harmadik fél partnereink számára Személyes Adatokat az Adatátvitel szakaszban leírtak szerint továbbítunk. Ha a felhasználó korlátozni kívánja vagy le akarja tiltani Személyes Adatainak harmadik felek számára történő közzétételét, akkor az ilyen adattovábbítást a profiljában szereplő preferenciák módosításával szabályozhatja, vagy e-mailben kérelmezheti azt a Társaságtól, illetve kitöltheti az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonását kérelmező űrlapot is. Ha a felhasználó korábban hozzájárult a Személyes Adataival kapcsolatos gyűjtési és felhasználási gyakorlatokhoz, akkor később erről leiratkozhat, ha megváltoztatja profiljában a vonatkozó preferenciákat, illetve erről a szándékáról e-mailben értesít minket. Elérhetőségeink alább találhatók.

   

  A Személyes Adatok védelme

  Felhasználóink Személyes Adatainak biztonsága fontos számunkra, de erőfeszítéseink ellenére nem ígérhetjük, hogy biztonsági programunk mindig kiküszöböli az összes lehetséges biztonsági kockázatot, ráadásul a Felhasználási Feltételekben előírt módon felelősségünk is korlátozott.

  A Társaság kereskedelmi szempontból észszerű erőfeszítéseket tesz minden adat biztonságának megóvására és védelmére, ideértve azokat a Személyes Adatokat is, amelyeket a Társaság a felhasználóktól a Weboldal(ak)on gyűjtött be. A Társaság bizonyos adminisztratív, technikai és fizikai biztosítékokat tart fenn annak érdekében, hogy megvédje a Weboldal(ak)on gyűjtött Személyes Adatokat. A Személyes Adatokat és egyéb adatokat olyan biztonságos környezetben tároljuk, amelyek megfelelnek az adatbiztonság elfogadott iparági előírásainak. A társaság kereskedelmi szempontból észszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében. hogy olyan harmadik fél szolgáltatókkal társuljon, amelyek megfelelnek az adatok gyűjtésével, tárolásával, feldolgozásával és megőrzésével kapcsolatban elfogadott ipari szabványoknak, ideértve a Személyes Adatokat is.

  A fentiek ellenére a Társaság azonban nem tudja garantálni, hogy a Társaság által összegyűjtött adatok rendszerhibák vagy védelmi rendszereink megkerülése miatt nem válnak hozzáférhetővé, azokat nem hozzák nyilvánosságra, illetve nem változtatják,, vagy semmisítik meg.

  Fontos az is, hogy felhasználóink tartsák be a hozzáférési jogosultság ellenőrzésével kapcsolatos szabályokat (például a felhasználónév / jelszó megadását) és a Felhasználási Feltételek egyéb alkalmazandó rendelkezéseit a fiókjaikhoz és a Weboldal(ak)ra való belépéshez használt eszközeikhez történő jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében.

   

  Más harmadik felek weboldalaira mutató hiperhivatkozások; Harmadik felek tevékenységei

  Weboldalaink más weboldalakra mutató hiperhivatkozásokat is tartalmazhatnak ügyfeleink kényelme és tájékoztatása érdekében. Ezeket a weboldalakat olyan vállalkozások üzemeltethetik, amelyek nincsenek kapcsolatban a Társasággal. A hivatkozott weboldalak a saját adatvédelmi irányelveiket alkalmazzák, melyek átolvasását mindenképpen javasoljuk az így hivatkozott weboldalak meglátogatása esetén. Nem vállalunk felelősséget az olyan weboldalak tartalmáért, bármilyen használatáért vagy adatvédelmi gyakorlatáért, amelyek nem állnak kapcsolatban velünk.

   

  Panaszkezelés

  A Személyes Adatok felhasználásával kapcsolatos bármely panasz esetén vegye fel velünk a kapcsolatot az alább megadott címen.

   

  Vitarendezés

  A jogvitákat a Felhasználási Feltételekkel összhangban kell kezelni.

   

  HR-adatok

  A Társaság a karrierinformációs oldalunkon keresztül gyűjthet személyes adatokat a Társaságnál létesítendő munkaviszonyra vonatkozó kérelmekről, például önéletrajzokat, valamint a Weboldal(ak)on meghirdetett konkrét állásokra vonatkozó egyéb információkat. Az ilyen Személyes Adatokra a jelen feltételek vonatkoznak. A karrierinformációs oldalunkon benyújtását a felhasználóknak engedélyezni kell.

   

  Fúziók, felvásárlások és átszervezések

  Abban az esetben, ha a Társaság egészét vagy egy részét vagy annak vagyoni eszközeit felvásárlásra, átszervezésre vagy valamely harmadik féllel egyesítésre kerül, fenntartjuk a jogot, hogy ezen körülmények bármelyikében átruházzuk vagy átengedjük azokat az adatokat, amelyeket a felhasználóktól az ilyen összeolvadással, felvásárlással, eladással vagy az irányítás más megváltoztatásával kapcsolatban gyűjtöttünk. Ebben az esetben minden ilyen vásárlótól vagy harmadik féltől megköveteljük, hogy vállalja Weboldala(i) olyan kezelését, amely nem kevésbé korlátozó jellegű, mint a jelen adatvédelmi szabályzat vagy a Felhasználási Feltételek vonatkozó előírásai.

   

  Fontossági sorrend

  A jelen Adatvédelmi Szabályzatra a Felhasználási Feltételek vonatkoznak, ideértve, korlátozás nélkül, az abban foglalt minden jognyilatkozatot és felelősségkorlátozást. A jelen Adatvédelmi Szabályzat és a Felhasználási Feltételek közötti ellentmondás esetén a Felhasználási Feltételeket az irányadók.

   

  Az Adatvédelmi Szabályzat frissítése

  A Társaság saját belátása szerint rendszeresen, előzetes értesítés nélkül frissítheti a jelen Adatvédelmi Szabályzatot, hogy az megfelelően tükrözze a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatunkban bekövetkező változásokat vagy az alkalmazandó törvényi előírásoknak történő megfelelést. A frissített verzió elején a Weboldalra történő feltöltést követően feltüntetésre kerül a legutóbbi frissítés dátuma.

  Megérjük felhasználóinkat, hogy rendszeresen látogassanak el erre az oldalra, hogy nyomon kövessék a jelen Adatvédelmi Szabályzat változásait. Abban az esetben, ha a módosítások jelentősen megváltoztatják felhasználóink alábbi jogait vagy kötelezettségeit, üzleti szempontból észszerű erőfeszítéseket teszünk az ilyen változások bejelentésére. Például e-mailt küldhetünk a felhasználók által megadott címre, illetve előugró üzenetben, vagy hasonló módon értesíthetjük őket akkor, amikor az ilyen lényeges változtatások után először lépnek be a Weboldal(ak)ra. A módosított Adatvédelmi Szabályzat automatikusan lép hatályba a frissítés közzétételének napján, azzal a különbséggel, hogy (a) a felhasználók beleegyezése nélkül nem használjuk fel a korábban összegyűjtött Személyes Adatait úgy, hogy az ellentmondjon az ilyen Adatok megszerzésének pillanatában hatályos Adatvédelmi Szabályzat vonatkozó rendelkezéseinek, és (b) ha a felhasználó nem ért egyet az Adatvédelmi Szabályzat változásaival, akkor megszüntetheti a fiókját, és felhagyhat a Weboldal(ak) használatával. A felülvizsgált vagy frissített adatvédelmi irányelvek hatálybalépését követően a Weboldal(ak) további használata azt jelzi, hogy a felhasználó elolvasta, megértette és elfogadta az adatvédelmi irányelvek aktuális változatát.

   

  Uniós lakosok

  Ha a felhasználó uniós lakos, és a Weboldalunkat felhasználva olyan termékeket vagy szolgáltatásokat vásárol, amelyeket az EU lakosainak kínálnak, vagy ha az ilyen felhasználótól Személyes Adatokat gyűjtünk, követünk nyomon  és / vagy dolgozunk fel, illetve azokat továbbítjuk,  vagy továbbítunk tőled, avagy ha mindezt az ilyen felhasználó által a Weboldal(ak) segítségével számunkra átadott személyes adatokkal tesszük, akkor az ilyen adatokat a jelen Adatvédelmi Szabályzat, a Felhasználási Feltételek, valamint az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) ((EU) 2016/679 számú rendelet) követelményeinek megfelelően kezeljük.

   

  Az EU-n kívülre irányuló adattovábbítás

  Ha egy uniós lakos Személyes Adatait a Weboldalunk felhasználásával kerül begyűjtésre, akkor ezeket az adatokat harmadik félnek továbbíthatjuk adatfeldolgozás és adatkezelés céljából, a jelen Adatvédelmi Szabályzatban leírtak szerint. A harmadik fél adatfeldolgozókkal vagy adatkezelőkkel kötött kereskedelmi megállapodásaink megfelelnek az EU Bizottsága által jóváhagyott (módosított) adatvédelmi záradékok előírásainak.

   

  Az érzékeny Személyes Adatok kezeléséhez történő hozzájárulás (Opt-In)

  Minden látogatónak, kivéve a Társaság, vagy a csoporthoz tartozó bármely társaság meglévő ügyfeleit, valamint azokat, akik korábban már érdeklődtek a társaság szolgáltatásaival és termékeivel kapcsolatban, jogosult hozzájárulni Személyes Adatainak gyűjtéséhez, nyomon követéséhez és felhasználásához. Csak akkor gyűjtünk Személyes Adatokat, ha a felhasználó kifejezetten elfogadja az adatvédelmi nyilatkozatban részletezett adatkezelési gyakorlatunkat. A hozzájárulási űrlapunk itt található:
  A Diversey összegyűjti, nyomon követi és továbbíthatja azokat a Személyes Adatokat, amelyeket a felhasználók ezen a weboldalon adnak meg, vagy amelyeket a Diversey automatizált eszközök, sütik és más adatbányászati eszközökkel szerez be. A Diversey ezeket a a felhasználók által a weboldalunkon keresztül megadott Személyes Adatokat  termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos szolgáltatások nyújtására és kézbesítésére, adatelemzési műveletek végrehajtására, valamint a vonatkozó törvényi előírásoknak és az adatvédelmi nyilatkozatban felvázolt egyéb funkcióknak megfelelően adattárolásra vagy adatfeldolgozásra használhatja fel. Ha ön hozzájárul a Személyes Adatainak ilyen felhasználásához, kérjük, jelölje be a következő az alábbi jelölőnégyzetet: Igen: ________

   

   

  Az érzékeny Személyes Adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása (Opt-Out) / Korrekció

  Minden látogatónak joga van visszavonni a Személye Adatainak feldolgozásához való hozzájárulást. Ilyen visszavonás esetén kérjük felhasználóinkat, hogy vegyék figyelembe azt, hogy ezzel akadályozhatják vagy korlátozhatják bizonyos szolgáltatások Társaságunk által történő nyújtását, és bizonyos funkciókat végrehajtását. A Weboldal(ak)at azonban továbbra használhatják a is a Felhasználási Feltételekkel és a jelen Adatvédelmi Szabályzattal összhangban.

  Ezen kívül megtekinthetik és megváltoztathatják az adatbeállításokat, a biztonsági beállításokat és az adatfeldolgozási hozzájárulás beállításait a felhasználói fiók irányítópultján is, feltéve, hogy korábban már létrehoztak egy felhasználói profilt a webhelyünkön, vagy e-mailben is kérhetik mindezt az alábbi elérhetőségi adatok felhasználásával. Emellett uniós lakosként minden felhasználó leiratkozhat vagy visszavonhatja hozzájárulását, kérheti az összegyűjtött vagy benyújtott adatok hibáinak kijavítását, kérheti Személyes Adatainak törlését vagy eltávolítását úgy, hogy értesít minket az alábbi kapcsolattartási információkra mutató hivatkozás használatával. Ha a felhasználó visszavonja adatkezelési hozzájárulását, a Társaság törli vagy eltávolítja az addig összegyűjtött, releváns Személyes Adatokat.

   

  Kapcsolat

  Bármilyen, a jelen Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatos kérdés, vagy észrevétel esetén, illetve ha szeretné, ha frissítenénk az önről, vagy a preferenciáival kapcsolatos információkat, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:


  Diversey Ltd. Pyramid Close Weston Favell Northampton NN3 8PD

  privacy@diversey.com

   

  25.04.19 SB