Modern rabszolgaság és emberkereskedelem

Thumbnail Thumbnail

A modern rabszolgaságra és az emberkereskedelemre vonatkozó irányelv
 

 

 

1. Mi a rabszolgaság és az emberkereskedelem?

Rabszolgaság: egy személy tulajként történő kezelése

Szolgaság: Amikor valakitől munkát, vagy szolgáltatásnyújtási kötelezettségét követelnek kényszerítés vagy erő használatával

Kényszermunka vagy kötelező munkavégzés: Amikor valakitől munkát vagy a szolgáltatásokat követelnek büntetés fenyegetésével, és amely munkára vagy szolgáltatásnyújtásra re az adott személy nem önként jelentkezett.

Emberkereskedelem: Más személy utazásának megszervezése vagy megkönnyítése kizsákmányolás céljából

1.1 A modern rabszolgasággal és emberkereskedelemmel kapcsolatos jogszabályok főként négy tevékenységet fednek le.

1.2 Ez az irányelv mind a négy tevékenységet lefedi.


2. Ez miért releváns számunkra?

2.1 A modern rabszolgaság összetett és sokrétű bűncselekmény, és ez megköveteli a Diversey dolgozóitól (tőlünk, a teljes vállalattól) a megfelelő szerepvállalást. Első pillantásra ez az egész a Diversey szempontjából irrelevánsnak tűnik, ám mindez nagyon fontos, és mindannyiunknak ébernek kell lennie.

2.2 Alapjában véve a kizsákmányolás és az emberkereskedelem megakadályozása, valamint az alkalmazottaink védelme üzleti szempontból is kívánatos.

2.3 A modern rabszolgaságról szóló jogszabályok elismerik azt a fontos szerepet, amelyet a vállalkozások játszhatnak és kell is játszaniuk a rabszolgaság kezelésében, és arra ösztönzi őket, hogy tegyenek a jelenség ellen többet.

2.4 Ezt szem előtt tartva különösen a következőkre kell figyelnünk:

2.4.1 az ellátási láncunk

2.4.2 bármilyen kiszervezett tevékenység, különösen olyan joghatóságok számára, amelyek esetleg nem rendelkeznek megfelelő biztosítékokkal

2.4.3 takarítási és vendéglátóipar, illetve a beszállítók

2.4.4 vállalati vendégszeretet


3. Felelősségeink

3.1 A Diversey, a vezetők és a kollégák mindegyike köteles arról gondoskodni, hogy munkatársainkat megóvják, illetve tisztességesen és méltóságteljesen bánjanak velük.

3.2 Ezt az irányelvet mindenkinek be kell tartania, és tisztában kell lennie azzal, hogy szemet hunyni a modern rabszolgaság és az emberkereskedelem felett nem elfogadható, és nem is követendő magatartás.

3.3 A Vállalat

3.3.1 A következőket tesszük:

a) egyértelmű szabályozást és eljárásokat hozunk létre, amelyek elősegítik a kizsákmányolás és az emberkereskedelem megakadályozását mind a szervezeten belül, mind az ellátási láncainkban, emellett megóvják munkavállalóinkat és jó hírnevünket;

b) Világosan fogalmazzuk meg toborzási irányelveinket;

c) ellenőrzéseket végzünk az ellátási láncainkon belül és ellenőrizzük az új beszállítókat;

d) példát mutatunk azáltal, hogy megfelelő ellenőrzéseket végezzük az összes alkalmazottra és munkaerő-felvételi irodára vonatkozóan annak biztosítása érdekében, hogy tudjuk, ki dolgozik nekünk és velünk;

e) gondoskodjunk arról, hogy nyitott és átlátható panasztételi eljárás álljon rendelkezésre az alkalmazottak számára, és egyértelmű jelentéstételi eljárások álljanak számukra rendelkezésre a felvetett aggályok kezelésére;

f) törekszünk arra, hogy hogy kollégáink tudják, mit teszünk jólétük és az iparágunkban dolgozó alkalmazottak jóléte érdekében;

g) egyértelmű éves nyilatkozatokat készítünk, melyek ismerteti azokat a lépéseket, amelyeket annak érdekében tettünk, hogy a rabszolgaság és az emberkereskedelem ne üsse fel fejét az ellátási láncainkban, és igazolja, hogy komolyan vesszük alkalmazottaink és ügyfeleink iránti felelősségünket.

3.4 A menedzserek

3.4.1 A menedzserek a következőket teszik:

a) odafigyelnek kollégáikra, és jelzik, hogy bármikor, bármilyen ügyben állnak rendelkezésükre;

b) megfelelő módon reagálnak, ha valamit elmondnak nekik, ami arra utalhat, hogy egy kolléga vagy bármely más személy kizsákmányolt helyzetben van;

c) figyelik a rabszolgaság jeleit (lásd az "A rabszolgaság felismerése" című alábbi pontot);

d) a kérdések megbeszélése és képzés biztosítása révén felhívják kollégáink figyelmét az emberkereskedelem és a kizsákmányolás jeleire, hogy mindenki tudja, ilyen esetben mit kell tenni;

e) tapasztalataikat és szakmai megítélésüket felhasználják az adott helyzet felmérésére és a megfelelő reagálásra.

3.5 Kollégák

3.5.1 A jelen irányelv betartása mindannyiunk felelőssége. Függetlenül attól, hogy milyen szerepet tölt be vagy milyen besorolású, mindenki köteles:

a) tartsa nyitva a szemét és a fülét, ha azt gyanítja, hogy valakit (kollégát, vagy valamelyik ellátási láncunkban dolgozó személyt) valaki más ellenőriz, kényszerít, vagy arra kötelez, hogy dolgozzon, vagy valamilyen szolgáltatást nyújtson, Ilyen esetben követni kell a jelentéstételi eljárást (lásd az "A rabszolgaság bejelentése" című alábbi pontot);

b) kövesse a jelentéstételi eljárásunkat, ha egy kolléga elmond valami olyasmit, amiről feltételezhető, hogy ő, vagy valaki más kizsákmányolás, vagy rossz bánásmód áldozata;

c) elmondani nekünk, ha úgy gondolja, hogy még többet tehetünk az emberek kizsákmányolásának megakadályozása érdekében.

 


4. A kockázatok

4.1 A modern rabszolgasággal és az emberkereskedelemmel kapcsolatos főbb kockázati területek a következők:

4.1.1 ellátási láncok;

4.1.2 ügynökségek révén történő toborzás;

4.1.3 általános toborzás;

4.1.4 takarítással és vendéglátással foglalkozó ügyfelek.

4.2 Ezeket a kockázati területeket az ebben az irányelvben meghatározott eljárásainkkal kezeljük.

 


5. Eljárásaink

5.1 A rabszolgaság elleni nyilatkozat

5.1.1 Minden évben világos és egyértelmű nyilatkozatot teszünk, amelyben ismertetjük azokat a lépéseket, amelyeket annak biztosítása érdekében tettünk meg, hogy a rabszolgaság és az emberkereskedelem ne fordulhasson elő ellátási láncainkban, és megmutatjuk, hogy komolyan vállaljuk felelősségünket alkalmazottaink, az ellátási láncban dolgozó emberek és az ügyfelek iránt.

5.1.2 Ezt a nyilatkozatot közzétesszük a honlapunkon.

5.1.3 Korábbi nyilatkozataink továbbra is elérhetők lesznek weboldalunkon.

5.1.4 Diversey nyilatkozata a következő kérdésekre válaszol:

a) A Diversey helyzete a globális piacon

b) Az ágazatok, amelyeken belül tevékenykedik

c) Azok az országok, amelyekben jelen van

d) Az ellátási láncainkkal kapcsolatos részletek

e) A legfontosabb kockázati területek, amelyekkel szembesülünk, illetve a modern rabszolgaság és az emberkereskedelem elkerülésével kapcsolatos álláspontunk

f) A rabszolgaság és az emberkereskedelem potenciáljának jelentős csökkentése érdekében tett lépéseink a beszállítók, az alkalmazottak és a vállalkozók esetében

5.1.5 Továbbra is azt közöljük majd a vállalkozásokkal, amelyekkel üzletelünk, hogy nem vagyunk hajlandóak elfogadni az emberi kizsákmányolás semmilyen formáját.

5.1.6 Gondoskodunk arról, hogy minden beszállítói szerződésünk tartalmazzon rabszolgaság és az emberkereskedelem elleni harcra vonatkozó záradékokat. Az ellátási lánc minden szintjére érvényes záradékok megtiltják a beszállítók és alkalmazottaik részére rabszolga-, vagy emberkereskedelem folytatását.

5.1.7 Gondoskodunk arról, hogy el tudjunk számolni az ellátási folyamat minden lépéséről, illetve hogy tudjuk, ki szállít nekünk árukat és szolgáltatásokat, és hogy a rendelkezésünkre áll számos ellenőrzési mechanizmus és folyamat, ideértve a következőket:

a) beszállítóink feltérképezése;

b) kockázatértékelés beszállítók számára, illetve kérdőívek az új és meglévő beszállítók számára;

c) beszállítói ellenőrzések.

5.2 Toborzás

5.2.1 Ügynökségek használata

a) HR részlegeink az érvényben lévő vállalati irányelveket követve kizárólag jóváhagyott, megbízható munkaerő-felvételi ügynökségeket alkalmaznak. Alaposan ellenőrizzük majd a munkaerő-közvetítő ügynökségeket, mielőtt felveszik őket az elfogadott ügynökségek listájába. Ezt a következőkkel érjük el:

i) Háttér-ellenőrzések elvégzése és a jó hírnév vizsgálata

ii) Annak biztosítása, hogy a személyzet rendelkezzen a megfelelő jogi keretrendszerrel (például munkavízummal

iii) Annak biztosítása, hogy az ügynökség garantálja a beszállítók megfelelő, előzetes ellenőrzését.

b) Rendszeresen felülvizsgáljuk az alkalmazott ügynököket.

5.3 Általános toborzás

a) Gondoskodunk arról, hogy minden alkalmazott írásbeli munkaszerződéssel rendelkezzen, és hogy a munka megszerzéséhez ne kelljen semmiféle közvetlen, vagy közvetett díjat fizetniük.

b) Gondoskodunk arról, hogy az alkalmazottak törvényesen dolgozhassanak az Egyesült Királyságban.

c) Meg adjuk munkatársaink nevét és címét (több, ugyanarra a címre bejelentett ember olyan lakhatási körülményeket jelezhet, amelyek gyakran a munkarő-kizsákmányolásra jellemzők).

d) Minden új alkalmazottat tájékoztatunk törvényes jogairól, ideértve a betegbiztosítást, a szabadság idejére járó díjazás mértékéről és minden egyéb olyan ellátásról, amelyre jogosultak lehetnek.

5.3 Ha a felvételi folyamatunk során bármikor kizsákmányolást gyanítunk, a felvételi csapat követi a bejelentési eljárásainkat (lásd: "A rabszolgaság bejelentése").

 

6. A rabszolgaság felismerése

6.1 Nincs tipikus áldozat, és egyes áldozatok nem értik, hogy kizsákmányolták őket, ezért pedig segítségre és támogatásra jogosultak. A következő kulcsfontosságú jelek azonban arra utalhatnak, hogy valaki rabszolgaság vagy emberkereskedelem áldozata lehet:

6.2.1 A személynek nincs saját útlevele, személyazonosító igazolványa vagy utazási okmánya.

6.2.2 Az adott személy úgy viselkedik, mintha valaki más utasítaná vagy felügyelné.

6.2.3 Megengedik másoknak, hogy helyettük beszéljenek, mikor pedig közvetlenül őket kérdezik.

6.2.4 Munkába menet és a munkaidő végén összegyűjtik őket.

6.2.5 Az adott személy nagyon zárkózott, vagy láthatólag fél.

6.2.6 A jelek szerint az adott személy nem veheti fel szabadon a kapcsolatot a barátaival, vagy a családjával.

6.2.7 Az adott személy társadalmi interakciói korlátozottak, vagy illetve nem áll kapcsolatban a közvetlen környezetén kívül senkivel.

A fenti felsorolás nem teljes körű.

6.2 Az adott személy számos, fent említett, emberkereskedelemre mutató jelet mutathat, ám mégsem feltétlenül rabszolgaság vagy emberkereskedelem áldozata. Gyakran fel kell térképezni az olyan körülményeket, amelyek arra utalhatnak, hogy valami nincs rendben.

6.3 Ha rabszolgaság vagy emberkereskedelem gyanúja merül fel, jelentse közvetlen felettesének az Integrity Line segítségével: https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/53084/index.html

 

7. A rabszolgaság bejelentése

7.1 Ha csak beszélgetünk valakivel az aggályainkról, már az megakadályozhatja, hogy valaki más kizsákmányolás, vagy más visszaélés áldozata legyen.

7.2 Ha úgy gondolja, hogy valaki közvetlen veszélyben van, tárcsázza a 999-et.

7.3 Ellenkező esetben meg kell vitatnia aggodalmait az országos ellátási lánc vezetőjével (elérhetőségei a Workday könyvtárban találhatók), aki eldönti, mit kell tenni, és további tanácsokat ad, vagy jelentést készít az Integrity Line segítségével a https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/53084/index.html címen.

7.4 Nem minden áldozat szeretne segítséget igényelni, és előfordulhatnak olyan esetek, amikor a gyanús emberkereskedelem bejelentése veszélyeztetheti a potenciális áldozatot, ezért fontos, hogy közvetlen veszély hiányában először az ellátási lánc vezetőjével vitassuk meg aggodalmainkat, mielőtt további lépéseket tennénk.


 

8. Képzés

8.1 Szakképzést nyújtunk azoknak az alkalmazottaknak, akik részt vesznek a toborzásban és az ellátási láncok irányításában.

8.2 Általánosabb figyelemfelkeltő képzést biztosítunk az alkalmazottak számára a csoportvezetők vagy menedzserek segítségével, egy online képzési modul felhasználásával


9. Az eljárások ellenőrzése

9.1 Rendszeresen, legalább évente felülvizsgáljuk a rabszolgaság elleni irányelveinket, majd tájékoztatást és / vagy képzést nyújtunk az elvégzett változásokról.