Használati feltételek

Thumbnail Thumbnail

Használati feltételek

 

Ez a Szabályzat nem hivatalos fordítás, csak az Ön számára más nyelvű eredeti dokumentum megértésének eszközeként szolgál. Ha az angol verzió és a fordítás között bármilyen eltérés van, az angol nyelvű verzió az irányadó. A Diversey nem vállal semmiféle felelősséget a fordítás esetleges hibáival, hiányosságaival és kétértelműségeivel kapcsolatban. Bármely személy vagy szervezet, aki a lefordított tartalomra támaszkodik, saját felelősségére teszi ezt. Ha bármilyen kétsége merül fel, olvassa el a hivatalos angol változatot. Ha felhívná a figyelmünket egy fordítási hibára vagy pontatlanságra, kérjük, küldjön egy e-mailt a következő email címre:  Attn: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708 privacy@diversey.com

 

1. Általános információk. Jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: „Feltételek”) a Diversey, illetve annak leányvállalatainak és kapcsolt vállalkozásainak („mi”, „bennünket”, „minket” vagy a „Társaság”) a weboldalaira (a továbbiakban „Webhely(ek)”) vonatkoznak, szabályozzák az Ön és a Vállalat közötti kapcsolatot a Webhely(ek) tekintetében. A Webhely(ek) elérésével vagy használatával Ön elfogadja a jelen Feltételeket és az Adatvédelmi politikát (amelyre itt hivatkozunk). Ha nem fogadja el a jelen feltételeket, akkor a Webhely(ek) használata az Ön számára nem engedélyezett. A Webhely(ek) 18 éves vagy idősebb felhasználók számára elérhetőek és állnak rendelkezésre. A Webhely(ek) használatával Ön kijelenti és szavatolja, hogy Ön törvény szerint nagykorú, hogy kötelező érvényű szerződést kössön a Társasággal, és megfelel az előbbiekben említett megfelelőségi követelményeknek. Ha nem felel meg az összes követelménynek, nem férhet hozzá vagy nem használhatja a Webhely(ek)et. Az egyértelműség kedvéért, abban az esetben, ha Ön a Webhely(ek)et használja, vagy ha egy másik vállalat, szervezet vagy intézmény hoz létre egy fiókot a Webhely(ek)en, akkor az „Ön” vagy az „Önök” olyan cégeket, jogalanyokat vagy más szervezeteket foglal magában, amelyeket Ön képvisel, vagy amelynek Ön az alkalmazottja vagy az alvállalkozója. Ebben az esetben kijelenti és szavatolja, hogy Ön e jogalany meghatalmazott képviselője, aki felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a jogi személyt a jelen Feltételekhez kösse.

 

2. Végfelhasználói licencszerződések termékekre. A Társaság hozzáférést és/vagy lehetőséget kínál különböző termékek, megoldások és szolgáltatások megvásárlására a Webely(ek)en keresztül (együttesen a „Termékek”). Az egyes ilyen termékek használatára az adott Végfelhasználói licencszerződés („EULA”) vonatkozik. E termékek elérésével és használatával Ön vállalja, hogy betartja az adott termékre vonatkozó vonatkozó végfelhasználói licencszerződést.

 

3. A Webhelyhez való hozzáférés és a fiókbiztonság. A jelen feltételek folyamatos betartása mellett a Társaság ezennel engedélyt ad arra, hogy a Webhely(ek)et és a kapcsolódó funkciókat kizárólag a belső üzleti céljaira használja fel, valamint hogy hozzáférjen és használja az itt elérhető tartalmakat, termékeket és egyéb funkciókat. A Webhely(ek)en vagy a Társaságnál létre kell hoznia egy fiókot, hogy a Webhely(ek) bizonyos területeihez hozzáférjen, illetve a Társaság bizonyos termékeit vagy más tartalmakat elérje. Ha a Társaságnál a Webhely(ek) eléréséhez és használatához egy fiókot hoz létre, akkor meg kell adnia egy felhasználónevet és egy jelszót (vagy adott esetben megkapja ezeket). Kizárólag Ön felel a fiókok és a jelszavak titkosságának megőrzéséért, valamint az azokhoz való hozzáférés korlátozásáért, és beleegyezik, hogy a fiókjával vagy jelszavával végzett összes tevékenységért felelősséget vállal. A vállalat által adott információnak pontosnak, aktuálisnak és teljesnek kell lennie. Ön vállalja, hogy ezt az információt mindig pontosan és naprakészen tartja. Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a fiókja az Ön számára személyes, és beleegyezik, hogy nem biztosít semmilyen más személynek hozzáférést a Webhely(ek)hez vagy annak egyes részeihez a felhasználónevével, jelszavával vagy egyéb biztonsági információját használva. Ön beleegyezik, hogy haladéktalanul értesít bennünket a felhasználónév vagy jelszó jogosulatlan hozzáféréséről vagy használatról, illetve a biztonság bármely más megsértéséről. Ön vállalja továbbá, hogy az egyes munkamenetek végén kilép a fiókból. Ha a fiókját nyilvános vagy megosztott számítógépről éri el, különösen óvatosan járjon el, hogy mások ne tudják megtekinteni és rögzíteni a jelszavát vagy más személyes adatait. Ön felel azért, hogy minden szükséges intézkedést megtegyen, hogy hozzáférjen a Webhely(ek)hez, és biztosítsa, hogy minden olyan személy, aki az internetkapcsolatán keresztül hozzáfér a webhelyhez, tisztában legyen ezekkel a feltételekkel, és megfeleljen azoknak. A Webhely(ek)hez vagy a felkínált forrásokhoz való hozzáféréshez bizonyos regisztrációs vagy egyéb információk kérhetők. A Webhely(ek) Ön általi használatának az az feltétele, hogy a Webhely(ek)en az Ön által megadott összes információ pontos, aktuális és teljes legyen. Ön egyetért azzal, hogy minden olyan információt, amelyet a Webhely(ek)en vagy más módon kíván regisztrálni (ideértve, de nem kizárólagosan a Webhely(ek) interaktív funkcióinak használatát is), az Adatvédelmi irányelveink szerint történik, és Ön beleegyezik minden olyan intézkedésbe, amelyet a vállalat az Ön adataival kapcsolatban az Adatvédelmi irányelveinkkel összhangban tesz. A Társaság nem vonható felelősségre, ha bármilyen okból a Webhely(ek) bármely része(i) bármikor, vagy bármely időszak alatt elérhetetlen(ek). A Társaság időről időre korlátozhatja a felhasználók számára a Webhely(ek) egyes részeihez vagy a teljes Webhely(ek)hez a hozzáférést, beleértve a regisztrált felhasználókat is. A Társaság fenntartja a jogot, hogy bármilyen felhasználói nevet, jelszót vagy más azonosítót – amelyet akár Ön adott meg, akár mi biztosítottunk – bármikor (saját belátásunk szerint bármilyen okból vagy ok nélkül) letiltson, ha véleményünk szerint Ön a jelen feltételek bármely rendelkezését megszegte.

 

4. A Feltételek módosításai. A Társaság bármikor javaslatot tehet a jelen Feltételek frissítésére vagy felülvizsgálatára, saját belátása szerint úgy, hogy a frissített verziót a Webhely(ek) honlapjára hivatkozott helyen teszi közzé. Az aktualizálás a felülvizsgált Feltételek közzétételekor azonnal hatályba lép (azaz a felülvizsgált feltételek elfogadása átkattintási megerősítés, elfogadási gomb vagy más mechanizmus révén történik). Azonban a vitarendezési rendelkezéseket érintő bármilyen változtatás nem vonatkozik azokra a jogvitákra, amelyek tekintetében a feleknek a változás a Webhely(ek)en való feladása időpontjában vagy azt megelőzően tényleges felmondással kell rendelkezniük. Ezenkívül a Társaság fenntartja a jogot, hogy bármilyen szolgáltatást vagy anyagot, amelyet a Társaság nyújt a Webhely(ek)en, saját belátása szerint értesítés nélkül visszavonja vagy módosítsa. A Webhely(ek) folytatólagos használata a felülvizsgált Feltételek kiküldését követően azt jelenti, hogy elfogadja a változásokat. Várhatóan rendszeresen ellenőrzi ezt az oldalt, hogy a változásokat megismerje, mivel ezek önre nézve kötelezőek

 

5. Adatvédelmi politika A társaság által a weboldalon gyűjtött összes információra az Adatvédelmi politika vonatkozik. A Webhely(ek) használatával hozzájárul minden olyan intézkedéshez, amelyet az adataival kapcsolatban az Adatvédelmi politikának megfelelve teszünk. Az adatvédelmi irányelvet ezennel beépítjük, és e feltételek hatálya alá vesszük. A jelen Feltételekben meghatározottaktól eltérően, a jelen Feltételek és az Adatvédelmi politika közötti ütközés esetén, és az alkalmazandó törvényekben előírt eseteket kivéve, a jelen Feltételek az irányadók. A Társaság fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint vagy az alkalmazandó törvények szerint megváltoztassa az Adatvédelmi politikát, és ezek a változások közzétételük után azonnal alkalmazandók. A Termékek megvásárlásával kapcsolatos további feltételeket a Társaság és az Ön jogalanya közötti, a Termékekhez való hozzáférést biztosító alkalmazandó kereskedelmi megállapodás szabályozza.

 

6. A Webhely(ek)en található információk pontossága, teljessége és időszerűsége. A Társaság nem felel azért, ha a Webhely(ek)en elérhető információ nem pontos, hiányos vagy naprakész. A Webhely(ek)en található anyag csak általános információs célt szolgál, arra nem szabad hagyatkozni, és döntéshozatalkor kizárólag azt alapul használni, az elsődleges, pontosabb, teljesebb vagy időszerűbb információforrásokkal való konzultáció nélkül. A Webhely(ek)en található anyagokra való bármilyen hagyatkozás az Ön saját felelőssége. A Webhely(ek) tartalmazhatnak bizonyos múltbéli információkat. A múltbéli információk szükségszerűen nem aktuálisak, és csak tájékoztató jellegűek. A Társaság fenntartja a jogot a Webhely(ek) tartalmának bármikor történő módosítására, ám a Társaság erre nem köteles. Ön elfogadja, hogy a Webhely(ek) változásainak figyelemmel kísérése az Ön felelőssége.

 

7. A közzétett információkra való hagyatkozás. A Webhely(ek)en vagy azokon keresztül bemutatott információkat és tartalmat kizárólag általános tájékoztatási célokra tesszük hozzáférhetővé. A Társaság nem garantálja ezen információk vagy tartalom pontosságát, teljességét vagy hasznosságát. Az ilyen információkra és tartalomra szigorúan a saját felelősségére támaszkodhat. A Társaság nem vállal semmilyen felelősséget, amely az Ön vagy a Webhely(ek) bármely más látogatója, vagy bárki más által a Webhely(ek)re vonatkozó információkra vagy tartalomra való hagyatkozásából ered.

 

8. Harmadik féltől származó anyagok. A Webhely(ek) tartalmazhatnak harmadik felek által biztosított tartalmat, ideértve a többi felhasználó, blogger és harmadik fél licencszerzője, szindikátusok, összesítők és/vagy jelentési szolgáltatások által nyújtott anyagokat. Az ezen anyagokban kifejezett összes állítás és/vagy vélemény, valamint az összes cikk és a kérdésekre és egyéb tartalmakra adott minden válasz, kivéve, a Társaság által biztosított tartalmat, kizárólag annak a személynek vagy szervezetnek a véleménye és felelőssége, amely az adott társaságért nem felelős, vagy Önnek illetve harmadik félnek felel a harmadik felek által szolgáltatott anyagok tartalmáért vagy pontosságáért.

 

9. Anyagok használata a Webhely(ek)en. A Webhely(ek) teljes tartalma (beleértve, korlátozás nélkül, szöveget, dizájnt, grafikákat, logókat, ikonokat, képeket, audioklipeket, letöltéseket, interfészeket, kódot és szoftvert, valamint ezek kiválasztását és elrendezését) a Társaság, leányvállalatai, illetve azok licencszerzői vagy tartalomszolgáltatói kizárólagos  tulajdonát képezi, és a szerzői jogok, a védjegyek és más alkalmazandó törvények védik őket. Hozzáférhet, másolhat, letölthet és kinyomtathatja a Webhely(ek)en található anyagokat személyes és nem kereskedelmi használatra, feltéve, hogy nem módosítja vagy törli a hozzáférhető anyagon megjelenő szerzői jogi védjegyeket vagy egyéb tulajdonjogi nyilatkozatokat, amelyeket másol, letölt vagy nyomtat. A Webhely(ek) tartalmának bármilyen más felhasználása – többek között ideértve a módosításokat, terjesztést, továbbítást, teljesítményt, közvetítést, közzétételt, feltöltést, engedélyezést, visszafejtést, átruházást vagy eladást, vagy származtatott művek létrehozását – kifejezetten tilos bármilyen anyag, információ, szoftver, termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelyet a Webhely(ek)ről szerzett be, továbbá tilos a Webhely(ek) a Társaság számára versenyképes célokra való felhasználása. A fentiek ellenére a személyes adatokra az Adatvédelmi politika és az alkalmazandó törvények vonatkoznak. Beleegyezik abba, hogy betartja a Webhely(ek)en megjelenő összes további korlátozást, mivel ezek időről időre frissíthetők. A Társaság fenntartja a jogot, hogy bármely személy regisztrációját megtagadja vagy törölje a Webhely(ek)en, eltávolítson bárkit a webhelyről, vagy bármilyen okból megtiltsa a Webhely(ek) használatát. A Társaság vagy annak leányvállalatai, illetve azok licencszerzői vagy tartalomszolgáltatói teljes tulajdonjogot tartanak fenn a Webhely(ek)en biztosított anyag tekintetében, ideértve az összes kapcsolódó szellemi tulajdonjogot, és ezeket az anyagokat bármikor visszavonható licenc alapján biztosítja Önnek a Társaság saját belátása szerint. A Társaság nem szavatolja, hogy a Webhely(ek) anyagainak Ön által történő felhasználása nem sérti a Társasághoz nem kapcsolódó harmadik felek jogait. Nem használhatja a Webhely(ek)en megadott elérhetőségeket jogosulatlan célokra, például marketingre vagy jóvá nem hagyott illetve tiltott kereskedelmi felhasználásra. Nem használhat olyan hardvert vagy szoftvert, amely a Webhely(ek) megfelelő működésének megrongálására vagy megzavarására, vagy a Webhely(ek)re vonatkozó titkosított adatok, vagy adatok rejtett elfogására szolgál. Ön vállalja, hogy semmilyen módon nem zavarja  meg vagy próbálja megzavarni a Webhely(ek) működését. A Társaság fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor, előzetes értesítés nélkül korlátozza vagy megszüntesse a Webhely(ek)re való belépést vagy annak használatát. A hozzáférés vagy felhasználás megszűnése nem jár joglemondással és nem érint más jogokat vagy mentességeket, amelyekre a Társaság törvény szerint vagy saját nevében jogosult lehet
 

10. Az Ön által beküldött anyagok. Tudomásul veszi, hogy felelős minden olyan anyagért, amelyet a Webhely(ek)en keresztül nyújthat be, ideértve az ilyen anyagok jogszerűségét, megbízhatóságát, megfelelőségét, eredetiségét és szerzői jogát. A felhasználói tartalomnak teljes egészében meg kell felelnie az alkalmazandó szövetségi, állami, helyi és nemzetközi törvényeknek és rendeleteknek. A felhasználói tartalomra vonatkozó kiegészítő szabályok a következőket tartalmazzák (együttesen: „Tartalmi standardok”). Ezeket a szabályokat időről időre frissíthetjük, és közzétesszük ez(ek)en a Webhely(ek)en: Nem tölthet fel, nem terjeszthet vagy más módon nem tehet közzé a Webhely(ek)en olyan tartalmat, amely (1) hamis, obszcén, csalárd, becsületes, rágalmazó, bántalmazó, tisztességtelen, sértő, zaklató, erőszakos vagy gyűlölködő; (2) kifejezetten szexuális vagy pornográf anyagokat reklámoz vagy tartalmaz, vagy faji, nemi, vallási, nemzetiségi, fogyatékossági, szexuális irányultságon vagy életkoron alapuló megkülönböztetést tartalmaz; (3) bizalmas, tulajdonosi, a magánélet vagy a nyilvánosság jogait sértő, vagy szabadalmakat, védjegyeket, szerzői jogokat, üzleti titkokat vagy egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat sértő, jogellenes vagy egyéb módon kifogásolható; (4) bűncselekménynek minősül vagy azt ösztönözheti, megsértheti bármelyik fél jogait, vagy egyéb módon felelősséget vonhat maga után, vagy bármilyen törvényt megsérthet;  (5) kereskedelmi tevékenységeket vagy eladásokat foglal magában, például versenyeket, nyereményjátékokat és egyéb értékesítési promóciókat, bartert vagy reklámot; vagy (6) szoftvervírusokat, politikai kampányokat, láncleveleket, tömeges leveleket vagy bármilyen formátumú levélszemetet tartalmazhat. Ezenkívül nem használhat hamis e-mail-címet vagy más azonosító információt, nem személyesíthet meg senkit vagy semmilyen szervezetet, illetve nem tévesztheti meg más módon a tartalom eredetét.

 

11. A beküldött anyagokra vonatkozó engedély. Ha anyagot küld be, és hacsak a társaság másképp nem rendelkezik (vagy az alkalmazandó törvények által megengedett mértékben), korlátozás nélkül, nem kizárólagosan, jogdíjmentesen, örökre, visszavonhatatlanul és teljes mértékben alvállalkozásba adható joggal ruházza fel a társaságot és annak leányvállalatait, módosíthatja, adaptálhatja, közzéteheti, lefordíthatja, származékos műveket hozhat létre, ilyen anyagokat terjeszthet és megjeleníthet az egész világon, bármilyen médiában. Ezenkívül beleegyezik abba, hogy a Társaság szabadon felhasználhatja azokat az ötleteket, fogalmakat, know-how-kat, amelyeket Ön vagy az Ön nevében eljáró magánszemélyek nyújtanak a Társaságnak. Felhatalmazza a Társaságot és annak leányvállalatait arra, hogy az Ön által megadott nevet az ilyen anyaggal kapcsolatban használják, ha úgy dönt. Ön kijelenti és szavatolja, hogy a közzétett tartalomhoz fűződő összes jogot birtokolja, vagy más módon ellenőrzi; a tartalom pontos; az Ön által szolgáltatott tartalom használata nem sérti a jelen rendelkezéseket, és nem okoz kárt semmilyen személynek vagy szervezetnek; és hogy kártalanítja a Társaságot az Ön által szolgáltatott tartalommal kapcsolatos összes követelésért.

 

12. Felügyelet és végrehajtás; Felmondás. A Társaság fenntartja a jogot a következőkre: a. Bármely okból saját belátásunk szerint eltávolíthatjuk vagy elutasíthatjuk a felhasználói tartalmak közzétételét, b. Megtenni minden intézkedést olyan felhasználói tartalommal kapcsolatban, amelyet a Társaság saját belátása szerint szükségesnek vagy megfelelőnek tart, beleértve azt is, ha a Társaság úgy véli, hogy az ilyen felhasználói tartalom megsérti a Feltételeket, beleértve a Tartalmi standardokat, sérti bármely személy vagy szervezet szellemi tulajdonjogát vagy egyéb jogait, veszélyezteti a Webhely(ek) felhasználóinak vagy a nyilvánosság személyes biztonságát, vagy kötelezettséget keletkeztet a Társaság számára, c. Megtenni a megfelelő jogi intézkedéseket, ideértve korlátozás nélkül, a bűnüldöző szervek megkeresését, vagy a bírósági eljárások során a Webhely(ek) illegális vagy jogosulatlan használatára való reagálást, d. Megszüntetni vagy felfüggeszteni a Webhely(ek) egészéhez vagy egy részéhez való hozzáférést bármilyen okból vagy ok nélkül, ideértve korlátozás nélkül, a jelen feltételek megsértését, és e. A fentiek korlátozása nélkül a Társaságnak joga van teljes körűen  együttműködni minden olyan bűnüldöző hatósággal vagy bírósági végzéssel, amely felszólít vagy utasít bennünket, hogy hozzuk nyilvánosságra azoknak a személyazonosságát vagy egyéb adatait, akik bármilyen anyagot közzétesznek a Webhely(ek)en vagy azokon keresztül. A Társaság azonban nem garantálja, hogy képes áttekinteni az összes anyagot, mielőtt a weboldalon megjelenik, és nem tudja biztosítani a kifogásolható anyag azonnali eltávolítását a közzététel után. Ennek megfelelően a Társaság nem vállal felelősséget semmilyen cselekedetért vagy tétlenségért bármely felhasználó vagy harmadik fél által biztosított átvitel, kommunikáció vagy tartalom kapcsán. A Társaság semmilyen felelősséget nem vállal senkiért az itt leírt tevékenységek elvégzéséért vagy nem teljesítéséért. ÖN EZÚTON FELMENTI ÉS VÉTLENNEK TARTJA A TÁRSASÁGOT ÉS A LEÁNYVÁLLALATAIT, LICENCTULAJDONOSAIT ÉS A SZOLGÁLTATÓIT MINDEN OLYAN KÖVETELÉS TEKINTETÉBEN, AMELY A TÁRSASÁG VAGY AZ EMLÍTETT FELEK ILLETVE A VONATKOZÓ JOGVÉDELMI HATÓSÁGOK ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEKBŐL, AZOK EREDMÉNYEIBŐL, A VIZSGÁLATAIBÓL VAGY A VIZSGÁLATOK KÖVETKEZMÉNYEIBŐL EREDNEK.

 

14. Hivatkozások. A Webhelyünkre(/Webhelyeink) hivatkozásokat biztosíthatnak más weboldalakra az Ön kényelme és tájékoztatása céljából. Ezeket a webhelyeket olyan társaságok üzemeltethetik, amelyek nem kapcsolódnak a Társasághoz. Ez magában foglalja a reklámokban található hivatkozásokat, beleértve a bannerhirdetéseket és a szponzorált hivatkozásokat. A hivatkozott webhelyeknek valószínűleg vannak saját feltételeik, és a Társaság határozottan ajánlja, hogy vizsgálja felül ezeket a harmadik fél feltételeit. A Társaság nem vállal felelősséget semmilyen weboldal tartalmáért, amely nem kapcsolódik a Társasághoz, sem a webhelyek Ön által való felhasználásáért, a webhelyek gyakorlatáért, sem az ilyen használatból származó veszteségekért vagy károkért. A Társaságnak nincs ellenőrzése az ilyen webhelyek vagy források tartalma felett, és felelősséget sem vállal érte. Ha úgy dönt, hogy belép a Webhely(ek)ről hivatkozott harmadik fél webhelyekre, akkor ezt teljes mértékben a saját felelősségére teszi, és e webhelyek használati feltételei vonatkoznak Önre. Hivatkozhat a Társaság honlapjára, feltéve, hogy ezt tisztességes és törvényes módon teszi, és nem rontja hírnevünket, vagy nem használja ki azt, de a kifejezett írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem hozhat létre hivatkozást oly módon, amely a velünk való társulás, a mi jóváhagyásunk vagy hozzájárulásunk bármilyen formáját sugallná. E Webhely(ek) bizonyos közösségimédia-funkciókat biztosíthat(nak), amely(ek) lehetővé teszi(k) Önnek a következőket: a. Hivatkozás a saját vagy bizonyos harmadik fél webhelyeiről a Webhely(ek) bizonyos tartalmára. b. E-mailek vagy más kommunikációk küldése bizonyos tartalommal, vagy hivatkozások bizonyos tartalmakra a Webhely(ek)en. c. A Webhely(ek)  tartalmi részének korlátozott megjelenítése, vagy ennek látszata saját vagy bizonyos harmadik fél  webhelyein. Ezeket a funkciókat kizárólag a Társaság által biztosított módon és kizárólag a megjelenített tartalom vonatkozásában használhatja, egyébként az ilyen szolgáltatásokra vonatkozó esetleges további feltételekkel összhangban. A fentiekre figyelemmel: • Nem hozhat létre hivatkozást bármely olyan webhelyről, amely nem az Ön tulajdonában van. • A Webhely(ek) vagy annak(/azok) egy részének felhasználása arra, hogy bármely más weboldalon megjelenítse vagy annak látszatát keltse például keretezéssel, mélyhivatkozás-készítéssel vagy beágyazással (in-line linking). • Hivatkozás a Webhely(ek) bármely más részére, a kezdőlapon kívül. • Ellenkező esetben tegyen meg minden olyan intézkedést a Webhely(ek)en található anyagokkal kapcsolatban, amely ellentmond a jelen feltételek bármely más rendelkezésének. Ön beleegyezik abba, hogy együttműködik a Társasággal az illetéktelen keretezés vagy a hivatkozás azonnali megszüntetése érdekében. A Társaság fenntartja a jogot, hogy bármilyen hivatkozási engedélyt értesítés nélkül visszavonjon. A Társaság saját belátása szerint, előzetes értesítés nélkül bármikor letilthatja a közösségi média összes funkcióját és a hivatkozásokat.

 

15. Védjegyek és szerzői jogok. A Webhely(ek)en megjelenő védjegyek, logók és szolgáltatási védjegyek a Társaság, leányvállalatai, engedélyezői vagy tartalomszolgáltatói, vagy más harmadik felek bejegyzett és nem bejegyzett védjegyei. Mindezek a védjegyek, logók és szolgáltatási védjegyek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik. A Webhely(ek) tartalmát nem szabad úgy értelmezni, hogy hallgatólagosan megakadályozza vagy bármilyen módon engedélyt vagy jogot ad a Webhely(ek)en megjelenített védjegyek, logók vagy szolgáltatási jelek használatára a tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Társaság fenntartja az összes olyan jogot, amelyet kifejezetten nem biztosít a Webhely(ek)en és azok tartalmán. Valamennyi Webhelyet és annak tartalmát, beleértve, de nem kizárólag a szöveget, a dizájnt, a grafikákat, az interfészeket és a kódot, valamint azok kiválasztását és elrendezését, az Egyesült Államok és más országok szerzői jogi törvényei szerint védelemben részesítjük..

 

16. Jogsértési nyilatkozat. A Társaság tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogait, és azt kéri, hogy Ön is tegye meg ugyanezt. Ezúton értesítjük arról, hogy a Társaság elfogadott és észszerűen bevezetett egy olyan irányelvet, amely a Társaság rendszerének vagy hálózatának előfizetői és fióktulajdonosai megfelelő körülmények között történő megszüntetését írja elő, akik ismétlődően szerzői jogot sértenek. Ha úgy gondolja, hogy megsértették a szerzői jogait vagy olyan személy szerzői jogait, akiknek a nevében Ön felhatalmazott eljárni, akkor értesítheti szerzői jogi képviselőnket: Legal Department - Intellectual Property 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708. Felveheti a kapcsolatot szerzői jogi képviselőnkkel a globális  székhelyünkön a +1-980-221-3235 telefonszámon, de ezt a számot nem használhatja szándékolt szerzői jogok megsértéséről való értesítésre. A hatékonyság érdekében az értesítést (a) írásban, (b) a szerzői jogi képviselőnk rendelkezésére kell bocsátani, és c) lényegében az alábbiakat kell tartalmaznia: • Az állítólag megsértett kizárólagos jogot birtokló tulajdonos nevében eljárni jogosult személy fizikai vagy elektronikus aláírása; • A szerzői jogok által védett szerzők által megsértett művek azonosítása, vagy ha egy online webhelyen több, szerzői joggal védett műre egyetlen értesítés vonatkozik, akkor e Webhely(ek) en található ilyen művek reprezentatív listája; • A szerzői jog által védett anyag azonosítása, amelynek megsértését állítják vagy amely tekintetében a jogsértést vagy jogsértő  tevékenységet állítanak, és amelyet el kell távolítani, vagy amelynek hozzáférését meg kell tiltani, valamint az észszerűen elegendő információ ahhoz, hogy az anyag megtalálható legyen; • Ésszerűen elegendő információ ahhoz, hogy kapcsolatba léphessünk a panasztevő féllel, például egy cím, telefonszám és, ha rendelkezésre áll, egy elektronikus levélcím, amelyen a panasztevőhöz fordulhatunk; • Nyilatkozat arról, hogy a panasztevő fél jóhiszeműen úgy véli, hogy az anyagnak aggályos módon történő felhasználását a szerzői jogok tulajdonosa, képviselője vagy a törvény nem engedélyezi és • Nyilatkozat arról, hogy az értesítésben szereplő információk pontosak, és arról, hogy büntetőjogi felelőssége tudatában a panasztevő fél felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a feltételezetten megsértett kizárólagos jogot birtokló tulajdonos nevében jogosult eljárni. A Társaságnak nincs kötelezettsége a Webhely(ek)en rendelkezésre álló  anyag feladására, továbbítására, átvitelére, terjesztésére vagy egyéb módon történő átadására, ideértve az Ön által nekünk szolgáltatott anyagot is, és így a Társaságnak saját megítélése szerint feltétlen joga van bármilyen anyagnak a Webhely(ek)ről való eltávolítására.

 

17. KORLÁTOZÁSOK. (a) ELISMERI ÉS ELFOGADJA, HOGY A TELJES FELELŐSSÉGET VÁLLAL A WEBHELY(EK) HASZNÁLATÁÉRT. ELFOGADJA, HOGY A WEBHELY(EK) HASZNÁLATA SORÁN KÜLDÖTT VAGY FOGADOTT INFORMÁCIÓK LEHETSÉGES, HOGY NEM BIZTONSÁGOSAK, ÉS AZOKAT HARMADIK FELEK FOGHATJÁK EL. ELISMERI ÉS ELFOGADJA, HOGY A WEBHELY(EK)ET SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLJA, ÉS HOGY A  WEBHELY(EK)  JELENTŐS RÉSZÉT DÍJMENTESEN BOCSÁTJUK RENDELKEZÉSRE. (b) Tudomásul veszi, hogy a Társaság nem tudja garantálni és nem szavatolja, hogy a Webhely(ek) vírusoktól vagy más romboló kódoktól mentesek. Ön felel a megfelelő eljárások és ellenőrzőpontok végrehajtásáért, hogy megfeleljen a vírusok elleni védelem és az adatbevitel és -kivitel pontosságára vonatkozó sajátos követelményeinek, valamint a webhelyünkön kívüli eszközök karbantartásáért az esetlegesen elveszített adatok helyreállításához. A TÁRSASÁG NEM FELEL AZ ELOSZTOTT SZOLGÁLTATÁSMEGTAGADÁSOS TÁMADÁS ÁLTAL OKOZOTT VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT, VÍRUSOKÉRT VAGY EGYÉB TECHNOLÓGIAILAG KÁROS ANYAGOKÉRT, AMELYEK A SZÁMÍTÓGÉPES BERENDEZÉSÉT, SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMJAIT, ADATAIT VAGY MÁS TULAJDONOSI ANYAGAIT MEGFERTŐZHETIK A WEBHELY(EK) ILLETVE A WEBHELY(EK)RŐL HIVATKOZOTT WEBOLDALAK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATA VAGY A WEBHELY(EK)EN KERESZTÜL KAPOTT BÁRMELY  SZOLGÁLTATÁS VAGY ELEM MIATT, VAGY MERT BÁRMELY AZOKON KÖZZÉTETT ANYAGOT LETÖLTÖTT. (c) A WEBHELY(EK) HASZNÁLATA KIZÁRÓLAG AZ ÖN KOCKÁZATA. A WEBHELY(EK)ET AZ ADOTT FORMÁBAN BIZTOSÍTJUK „MINDEN HIBÁJÁVAL” ÉS A „RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ” MÓDON. A TÁRSASÁG FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A WEBHELY(EK)HEZ VAGY ANNAK BÁRMELY FUNKCIÓJÁHOZ VAGY RÉSZÉHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉT BÁRMIKOR KORLÁTOZZA VAGY FELFÜGGESSZE. A TÁRSASÁG KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDENNEMŰ GARANCIÁT - LEGYEN AZ AKÁR KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALMAZHATÓSÁG, ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉS VAGY A FELEK TELJESÍTMÉNYÉHEZ ILLETVE AZ ÁLTALUK BONYOLÍTOTT ÜGYLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETETT GARANCIÁIT, ILLETVE BÁRMELY ÉS MINDEN OLYAN GARANCIÁT, AMELY A WEBELY(EK)EN (VAGY AZOKON KERESZTÜL ELÉRHETŐ MÓDON) AZ ANYAGOK, TARTALOM, TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK, MEGOLDÁSOK VAGY EGYÉB AJÁNLATOK ZAVARTALANSÁGÁRA VAGY HIBAMENTESSÉGÉRE VONATKOZIK, TOVÁBBÁ, HOGY A WEBELY(EK) BIZTONSÁGOS(AK) LESZ(NEK), HOGY A WEBELY(EK) VAGY A SZERVEREK, AMELYEK A WEBELY(EK)ET RENDELKEZÉSRE BOCSÁTJÁK VÍRUSMENTESEK LESZNEK, VALAMINT, HOGY A WEBELY(EK)EN AZ INFORMÁCIÓK TELJESEK, MEGBÍZHATÓAK, PONTOSAK VAGY IDŐSZERŰEK LESZNEK. SEMMILYEN A TÁRSASÁGTÓL KAPOTT VAGY A WEBHELY(EK)RŐL SZERZETT – AKÁR SZÓBELI, AKÁR ÍRÁSBELI – TANÁCS VAGY INFORMÁCIÓ NEM HOZHAT LÉTRE SEMMILYEN GARANCIÁT, HOGY WEBELY(EK)EN (VAGY AZOKON KERESZTÜL ELÉRHETŐ MÓDON) AZ ANYAGOK, TARTALOM, TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK, MEGOLDÁSOK VAGY EGYÉB AJÁNLATOK MEGFELELŐEK, TELJESEK, HELYESEK, PONTOSAK, HASZNOSAK, IDŐSZERŰEK, MEGBÍZHATÓAK VAGY EGYÉB KVALITÁSÚAK, ILLETVE HOGY A WEBELY(EK) VAGY A WEBELY(EK)EN KERESZTÜL KAPOTT BÁRMELY TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS VAGY CIKK MÁS MÓDON MEGFELEL AZ IGÉNYEINEK VAGY AZ ELVÁRÁSAINAK. BIZONYOS JOGHATÓSÁGOKBAN LEHETSÉGES, HOGY A JOG NEM TESZ LEHETŐVÉ BIZONYOS ITT HIVATKOZOTT GARANCIAKORLÁTOZÁSOKAT, EZÉRT A FENTI KORLÁTOZÁS(OK) LEHET, HOGY NEM VONATKOZNAK ÖNRE.

 

18. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA. A FENTIEKET FELISMERVE ÉS ELISMERVE ELFOGADJA ÉS EGYETÉRT AZZAL, HOGY A JOG ÁLTAL MEGENGEDETT LEHETŐ LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN SEM A TÁRSASÁG, SEM A LEÁNYVÁLLALATAI, SZÁLLÍTÓI VAGY HARMADIK FÉL TARTALOMSZOLGÁLTATÓI NEM FELELNEK SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT,  MEGTORLÓ, ELRETTENTŐ, VÉLETLEN, SPECIÁLIS, KÖVETKEZMÉNYES VAGY EGYÉB KÁRÉRT, AMELY BÁRMILYEN MÓDON A WEBHELY(EK)HEZ VAGY EGYÉB WEBOLDALAKHOZ KAPCSOLÓDIK, AMELYET A WEVHELY(EK)EN LÉVŐ HIVATKOZÁSRÓL ÉRT EL, VAGY AZ ÖN ÁLTAL NEKÜNK KÜLDÖTT KOMMUNIKÁCIÓ EREDMÉNYEKÉNT BÁRMELY OLYAN TEVÉKENYSÉGBŐL ERED, AMIT A TÁRSASÁG VÉGZETT VAGY ELMULASZTOTT VÉGEZNI,  VAGY A WEBHELY(EK) HASZNÁLATÁNAK KÉSEDELMÉBŐL VAGY HIÁNYÁBÓL ERED, ILLETVE BÁRMELY OLYAN INFORMÁCIÓÉRT, TERMÉKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, AMELYEKET A WEBHELY(EK)EN KERESZTÜL HIRDETTÜNK VAGY AZOKON KERESZTÜL SZERZETT BE, BÁRMELY OLYAN A WEBHELY(EK)RE BEKÜLDÖTT VAGY AZON KÖZZÉTETT ANYAGÉRT, AMIT A TÁRSASÁG ELTÁVOLÍTOTT VAGY TÖRÖLT VAGY EGYÉBÉRT, AMI A  WEBHELY(EK) HASZNÁLATÁBÓL ERED, AKÁR SZERZŐDÉSEN, JOGELLENES KÁROKOZÁSON, OBJEKTÍV FELELŐSSÉGEN VAGY EGYEBEN ALAPUL, MÉG AKKOR SEM, HA A KÁR LEHETŐSÉGEIRŐL A TÁRSASÁGOT, LEÁNYVÁLLALATAIT, SZÁLLÍTÓIT VAGY MÁSOKAT TÁJÉKOZTATTAK. A FENTI KIKÖTÉS KORLÁTOZÁS NÉLKÜL MINDEN KÁRRA VAGY SÉRÜLÉSRE ÉRVÉNYES, AMELY NEM TELJESÍTÉSBŐL, HIBÁBÓL, KIHAGYÁSBÓL, MEGSZAKÍTÁSBÓL, TÖRLÉSBŐL, ELÉGTELENSÉGEKBŐL, A MŰKÖDÉS VAGY AZ ÁTVITEL KÉSEDELMÉBŐL, SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUSOKBÓL, FÁJLSÉRÜLÉSBŐL, A KOMMUNIKÁCIÓS VONAL HIBÁJÁBÓL, HÁLÓZATI VAGY RENDSZERKIMARADÁSBÓL, AZ ÖN JÖVEDELEMKIESÉSÉBŐL, VAGY LOPÁSBÓL, ROMBOLÁSBÓL, AZ ADATOKHOZ VAGY A NYILVÁNTARTÁSOKHOZ VALÓ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉSBŐL, AZOK MÓDOSÍTÁSÁBÓL, ELVESZTÉSÉBŐL VAGY HASZNÁLATÁBÓL ÉS BÁRMELY MATERIÁLIS ÉS IMMATERIÁLIS VESZTESÉGBŐL ERED. ÖN KIFEJEZETTEN TUDOMÁSUL VESZI ÉS EGYETÉRT AZZAL, HOGY SEM A TÁRSASÁG, SEM ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI VAGY BESZÁLLÍTÓI NEM FELELNEK A WEBHELY(EK) BÁRMELY FELHASZNÁLÓJÁNAK RÁGALMAZÓ, SÉRTŐ VAGY JOGELLENES MAGATARTÁSÁÉRT. A FENTI IGÉNYEK BÁRMELYIKE VAGY A TÁRSASÁGGAL FENNÁLLÓ BÁRMELY VITA ESETÉN AZ ÖN EGYEDÜLI ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGA A WEBHELY (EK) HASZNÁLATÁNAK ABBAHAGYÁSA. ÖN ÉS A TÁRSASÁG EGYETÉRT ABBAN, HOGY A WEBHELY(EK)BŐL EREDŐ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS BÁRMILYEN OKNAK EGY (1) ÉVEN BELÜL MEG KELL KEZDŐDNIE, MIUTÁN IGÉNY ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ESEMÉNY BEKÖVETKEZETT VAGY ELÉVÜLT. MIVEL EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK A KÖZVETETT GARANCIA IDŐTARTAMÁNAK KORLÁTOZÁSÁT, VAGY A KÖVETKEZMÉNYES VAGY VÉLETLEN KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, A FENTI KORLÁTOZÁS EGÉSZE VAGY ANNAK EGY RÉSZE LEHETSÉGES, HOGY NEM VONATKOZIK ÖNRE.

 

19. Kártalanítás. Elfogadja, hogy kártalanítja, megvédi és vétlennek tartja a Társaságot és annak leányvállalatait, valamint azok tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, vállalkozóit, megbízottait, engedélyezőit, szolgáltatóit, alvállalkozóit és beszállítóit bármilyen veszteség, kötelezettség, kiadás, kár és költség tekintetében, beleértve a észszerű ügyvédi díjakat és bírósági költségeket, amelyek a Webhely(ek) használatából erednek vagy annak eredménye, illetve a jelen Feltételek bármilyen  megsértéséből adódnak vagy abból erednek. Ha a Webhely(ek) vagy a Webhely(ek)et Önnek vagy másoknak továbbító rendszerek műszaki zavarát okozza, akkor vállalja, hogy felel az összes veszteségért, kötelezettségért, kiadásért, károkért és költségekért, ideértve az észszerű ügyvédi díjakat és a zavarból származó vagy abból eredő bírósági költségeket is. A Társaság fenntartja a jogot, hogy saját költségén vállalja minden olyan ügy kizárólagos védelmét és felügyeletét, amely egyébként Önnek kártérítés tárgyát képezi, és ebben az esetben vállalja,  hogy az ügy védelmében a Társasággal együttműködjön.

 

20. Joghatóság és alkalmazandó jog. Észak-Karolina állam törvényei (kivéve a kollíziós jogszabályokhoz kapcsolódó rendelkezéseket) szabályozzák ezeket a feltételeket és a Webhely(ek) használatát, és – az adatvédelmi irányelvekben foglaltak kivételével – visszavonhatatlanul hozzájárul az észak-karolinai Mecklenburg megyében található bíróságok számára a jelen Feltételekből fakadó vagy azokkal kapcsolatos bármely intézkedésért. A Társaság saját belátása szerint megkövetelheti, hogy a jelen feltételek vagy a Webhely(ek) használatából fakadó vitákat, beleértve azok értelmezéséből, megsértéséből, érvénytelenségéből, nem teljesítéséből vagy megszűnéséből fakadó vagy azokkal kapcsolatos vitákat, végleges és kötelező érvényű választottbírósági eljárásra az Amerikai Választottbírósági Társulási szabályzata alapján, Észak-Karolina állam törvényeit alkalmazva nyújtsa be. A JELEN FELTÉTELEK VAGY A WEBHELY(EK) MIATT FELMERÜLŐ VAGY AZOKKAL KAPCSOLATOS BÁRMELY JOGORVOSLATOT VAGY KERESETET EGY (1) ÉVEN BELÜL KELL INDÍTANI, MIUTÁN A KERESET OKA FELMERÜLT, EGYÉBKÉNT AZ ILYEN KERESET VAGY KÖVETELÉS VÉGLEG ELÉVÜL.

 

21. Teljes megállapodás és elfogadhatóság. A jelen feltételek, valamint a Webhely(ek)en közzétett bármely politika vagy működési szabályok a teljes megállapodást és egyetértést képezik Ön és a Társaság között a tárgy tekintetében, és ennek vonatkozásában felváltják a felek közötti korábbi vagy egyidejű – akár szóbeli, akár írásbeli – kommunikációt és javaslatokat. A jelen feltételek nyomtatott változata elfogadható olyan bírósági vagy közigazgatási eljárásokban, amelyek a Webhely(ek) használatán alapulnak, vagy azzal kapcsolatosak, ugyanolyan mértékben és azonos feltételek mellett, mint az eredetileg nyomtatott formában létrehozott és tárolt üzleti dokumentumok és nyilvántartások.

 

22. Lemondás és részleges érvényesség. A Társaság által a jelen Használati feltételekben meghatározott bármely feltételről való lemondás az ilyen feltétel további vagy folyamatos lemondására, vagy bármely más feltétel lemondására, valamint a Társaság bármiféle állításának elmulasztására vonatkozik. A jelen Használati feltételek szerinti jog vagy rendelkezés nem jelent ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást. Ha a megállapodás bármely rendelkezése jogellenes, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, akkor a jelen feltételek fennmaradó rendelkezései hatályban maradnak.

 

23. Exportálás. Bizonyos szoftverekre vagy egyéb anyagokra („Szoftverek”), amelyeket a Társaság Webhelyéről(/webhelyeiről) letölthet, az Egyesült Államok exportellenőrzései is vonatkozhatnak. A Társaság Webhelyéről(/webhelyeiről) egyetlen szoftver sem tölthető le és nem exportálható a vonatkozó exportjogszabályokkal ellentétesen, ideértve, de nem korlátozva a letöltés vagy exportálás tilalmára, az alábbiak szerint: a) Kubába (vagy annak nemzeti vagy rezidensének) , Irán, Irak, Líbia, Észak-Korea, Szíria vagy bármely más ország, amelyre az Egyesült Államok embargót vetett ki; vagy b) bárki, aki szerepel az Egyesült Államok pénzügy-minisztériumának a különös megjelölésű állampolgárok listáján. A Társaság Webhelyéről(/webhelyeiről) letöltött szoftver használatával vagy letöltésével vállalja, hogy betartja az alkalmazandó törvényeket, rendeleteket és szabályzatokat – ideértve, de nem korlátozva az exportadminisztrációs törvényt és a fegyverkivitel-ellenőrzési törvényt, és Ön kijelenti és szavatolja, hogy a szoftvert a törvény megsértésével elektronikus úton vagy más módon nem továbbítja egy külföldi állampolgárnak vagy egy külföldi rendeltetési helyre.

 

24. Független alvállalkozók. Nincs ügynöki jogviszony. Semmilyen ügynökség, partnerség, közös vállalkozás, munkavállaló-munkáltató vagy franchise-vevő kapcsolat nem a célja, és a jelen feltételekben semmit sem lehet úgy értelmezni vagy értelmezni, sem kifejezetten, sem közvetett módon, hogy ezeket létrehozná.

 

25. Hogyan lehet kapcsolatba lépni velünk. A szerzői jogok megsértésével kapcsolatos összes értesítést el kell küldeni a fenti szerzői jogi képviselőnek.

 

Minden további visszajelzést, megjegyzést, technikai támogatási kérelmet és a Webhely(ek)re vonatkozó egyéb kommunikációt a címre kell küldeni: Diversey, Inc. Címzett: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, Dél-Karolina 29708 privacy@diversey.com

 

A Diversey Használati feltételei – webhely-használati feltételek

Utolsó frissítés: 2018. január 19.